Szybkie efekty współpracy: Thales dofinansuje program doktorski Politechniki Warszawskiej

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy badawczo-naukowej pomiędzy firmą Thales a Politechniką Warszawską

Podpisany 12 marca, w obecności premiera Francji i ministra gospodarki Polski, list intencyjny o współpracy badawczo-naukowej pomiędzy firmą Thales oraz Politechniką Warszawską już zaowocował konkretnym programem partnerskim. Podmioty podpisały ważną deklarację dotyczącą wsparcia procesu edukacji kadr uczelni. Zgodnie z porozumieniem, Thales dofinansuje Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych, prowadzony przez PW.

Porozumienie zostało podpisane w obecności przedstawicieli Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa, a także przedstawicieli firmy Thales. Program zakłada realizację badań w zakresie technologii rakietowych, które mają być prowadzone w kilku międzywydziałowych interdyscyplinarnych zespołach Politechniki Warszawskiej. Polscy doktoranci będą również szkoleni w laboratoriach firmy Thales we Francji.

„Uczelnia skupia wielu utalentowanych doktorantów. Praktyczna implementacja ich kompetencji będzie pierwszorzędnym zadaniem we współpracy z firmą Thales” – podkreślił Paweł Piotrowski, prezes Thales Polska.

Reprezentujący uczelnię prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, wyraził nadzieję, że współpraca w najbliższej przyszłości obejmie kolejne projekty, a nawet wykroczy poza obszar obronności. Przypomniał o wieloletniej tradycji i trwałych stosunkach pomiędzy uczelnią a francuskimi podmiotami naukowo-przemysłowymi. Obie strony spodziewają się wymiernych efektów współpracy.

Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2014 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 13 miliardów euro, zatrudniając 61 000 pracowników w 56 krajach. Dzięki 20 000 inżynierów i naukowców, Thales ma unikalną zdolność do projektowania, tworzenia i wdrażania urządzeń, systemów i usług, które spełniają najbardziej złożone wymogi bezpieczeństwa. Thales ma wyjątkowe międzynarodowe doświadczenie. Prowadzi działalność na całym świecie współpracując z lokalnymi klientami i partnerami.

Źródło: THALES
comments powered by Disqus