Szesnaście milionów na Krywlany

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy lotniska w Białymstoku (fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok)

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podpisał dziś (15 czerwca) umowę z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i wicemarszałkiem Maciejem Żywno na dofinansowanie budowy lotniska w Białymstoku. Dotacja, jaką Miastu przekaże Urząd Marszałkowski, wynosi 16 mln zł.

To już druga transza pieniędzy z budżetu województwa przeznaczona na dofinansowanie budowy pasa startowego na Krywlanach. W grudniu ubiegłego roku zarząd województwa przekazał Miastu 100 tys. zł. Teraz – 16 mln zł.

To kolejny przykład współpracy samorządu województwa i miasta dla dobra mieszkańców – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Budowa pasa startowego to optymalna dla nas wszystkich droga. Budowany pas startowy na razie zabezpieczy wprawdzie tylko mały ruch lotniczy, ale pamiętajmy, że jest to inwestycja z perspektywą rozwoju.


(fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok)

Na początek Krywlany będą przystosowane do obsługi samolotów pasażerskich zabierających do 50 osób. Zasięg statków powietrznych to 1,5–2 tys. km. Korzystać z niego będą mogły także lotnicze ośrodki szkoleniowe, pogotowie ratunkowe, Podlaski Oddział Straży Granicznej i inne służby państwowe.

Inwestycja ta pozwoli na etapowe dodawanie kolejnych elementów infrastruktury lotniskowej. Jest to sposób na uniknięcie powstania obiektu niedostosowanego do rzeczywistych wymagań mieszkańców Białegostoku i regionu. Jeśli okaże się to potrzebne, będzie można rozwijać możliwości lokalnego lotniska.


(fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok)

Budowa pasa startowego na Krywlanach rozpoczęła się w grudniu 2017 r. Obecnie zawansowanie robót przekracza 70%. Zakończono już roboty drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni trawiastej o powierzchni około 1 ha. Wykonano też prace drogowe na drodze kołowania, polegające na ułożeniu mas bitumicznych – podbudowy i warstwy wiążącej. Na drodze startowej są gotowe nasypy, ułożono kilkanaście kilometrów przewodów elektrycznych wzdłuż pasa. Trwa montaż oświetlenia pasa. Roboty nawierzchniowe są prowadzone także na płycie postojowej – jest tam układana nawierzchnia betonowa. Prace budowlane powinny zakończyć się we wrześniu 2018 r., a formalności związane ze zmianą certyfikacji lotniska – w ciągu kolejnych trzech do sześciu miesięcy. Cała inwestycja ma kosztować 47 mln zł.

Na Krywlanach powstaje droga startowa o wymiarach 1350 m na 30 m (o nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu) i droga startowa o wymiarach 840 m na 160 m (o nawierzchni trawiastej). Wybudowane zostaną też: płyta do zawracania samolotów, drogi kołowania, płyty postojowe. Będzie także strefa lądowania skoczków spadochronowych oraz niezbędna infrastruktura techniczna wraz z oświetleniem.

Anna Kowalska

Źródło: UM Białystok
comments powered by Disqus