Święto Niepodległości w DSP

fot. Mirosław Wójtowicz

Uroczysta zbiórka z okazji przypadającego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości w Dowództwie Sił Powietrznych odbyła się 7 listopada, ze względu na liczne przedsięwzięcia, w które kadra dowództwa będzie zaangażowana w najbliższych dniach.

Podczas zbiórki dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski przypomniał bohaterski wysiłek Polaków, którzy w 1918 roku po 123 latach odzyskali suwerenne państwo polskie. „Wspominając dziś dokonania tamtego bohaterskiego pokolenia powinniśmy pamiętać, że spoczywa na nas obowiązek kontynuowania dorobku poprzedników", podkreślił.

Generał przypomniał zasługi bojowe lotnictwa z początku XX wieku, szczególnie lotników wspierających obronę Lwowa. Z tego okresu pochodzi lotnicza szachownica – znak rozpoznawczy przynależności państwowej polskich wojskowych statków powietrznych. Od historycznych wspomnień generał Majewski przeszedł do refleksji nad współczesnym stanem Sił Powietrznych. Podkreślił ciągły wzrost nalotu, a przy tym konsekwentną poprawę poziomu wyszkolenia personelu i utrzymanie bezpieczeństwa lotów dzięki sumiennej pracy wszystkich służb i pracowników Sił Powietrznych. „Unowocześniamy naszą flotę powietrzną, modernizujemy wyposażenie wojsk obrony przeciwlotniczej i radiotechnicznych. Pozwoli to nie tylko na osiągnięcie pełnej kompatybilności Sił Powietrznych z NATO, ale również zwiększy potencjał narodowego systemu obrony."

Generał Majewski podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm całej lotniczej rodzinie złożonej z żołnierzy, pracowników wojska, kombatantów, rezerwistów i emerytów. Życzył pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

W trakcie uroczystości, na mocy postanowienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, decyzji Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka i rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych generała Lecha Majewskiego żołnierze i pracownicy wojska odznaczeni zostali odznaczeniami państwowymi, medalami i wyróżnieniami. Przy akompaniamencie Orkiestry Sił Powietrznych pod batutą kapelmistrza majora Pawła Joksa generał Majewski wręczył:
Lotniczy Krzyż Zasługi - generałowi brygady pilotowi Tomaszowi Drewniakowi
Medal Złoty Za Długoletnią Służbę - Agnieszce Ostrowskiej

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę: pułkownikom Robertowi Cierniakowi, Krzysztofowi Curowi, Maciejowi Kokocińskiemu, Dariuszowi Krzywdzińskiemu, Andrzejowi Krzyżanowskiemu, Markowi Pałce, Zbigniewowi Sadkowi, Waldemarowi Szynkowskiemu, podpułkownikom Stanisławowi Czeszejce, Andrzejowi Głąbowi, Dariuszowi Siergiejowi, Januszowi Stąporkowi, majorom Mirosławowi Chmielowi i Cezaremu Długoszowi oraz starszemu chorążemu sztabowemu Januszowi Nogajowi.

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę otrzymali podpułkownik Arkadiusz Kruk i major Paweł Beczak.

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju pojawił się na mundurach pułkownika Krzysztofa Kosieradzkiego, podpułkowników Arkadiusza Babisa, Jerzego Melona, Dariusza Zwierzchowskiego oraz majora Piotra Jabłońskiego.
Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali podpułkownicy Robert Kasprzycki i Maciej Siemiński oraz majorowie Maciej Burzyński i Robert Żebracki.

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju uhonorowane zostały pracownice DSP: Agata Bauer-Kołakowska, Beata Krupa, Anna Olszewska, Joanna Samulnik i Izabela Świech – Cukier.

Za osiągnięcie znaczących wyników w szkoleniu i kierowaniu, duży wkład w rozwój Sił Powietrznych oraz szczególne zaangażowanie w służbie i pracy tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu przypadł pułkownikom Robertowi Borkowi, Andrzejowi Gusiewowi, Dariuszowi Rajzelowi, Piotrowi Suszyńskiemu, Krzysztofowi Walczewskiemu, Cezaremu Wiśniewskiemu, Robertowi Zalewskiemu i Bogumiłowi Znojkowi, podpułkownikom Tomaszowi Dębskiemu, Mariuszowi Flicińskiemu, Robertowi Frommholzowi, Arturowi Gałeckiemu, Maciejowi Łukowiakowi, Mariuszowi Kieslichowi, Jackowi Makowskiemu, Mariuszowi Mędoniowi, Arkadiuszowi Pietrzykowi i Robertowi Tomasikowi oraz majorom Jarosławowi Dudzie, Marcinowi Michalikowi, Lucjanowi Murańskiemu. W taki sam sposób uhonorowany został pułkownik w stanie spoczynku pilot Janusz Decewicz.
Ponadto na wniosek Komisji do spraw Odznaki Pamiątkowej DSP dowódca Sił Powietrznych nadał Odznakę Pamiątkową DSP: pułkownikom Robertowi Cierniakowi, Karolowi Kudlakowi, Jackowi Oleksemu, podpułkownikom Arkadiuszowi Awinowi, Arturowi Olszewskiemu, Andrzejowi Paczkowskiemu, Maciejowi Siemińskiemu, majorom Tomaszowi Bartkowiakowi, Jackowi Dziobie, Adamowi Szreiberowi, Grzegorzowi Wierzbickiemu oraz pracownikom Annie Bałuczyńskiej, Agnieszce Cieśli, Beacie Grotkowskiej, Ewie Jazienickiej, Elżbiecie Lendas, Joannie Łowickiej, Aleksandrze Olszewskiej, Halinie Rzetelskiej, Jolancie Szymańskiej.

Anna Rudnicka

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus