Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym "FALCON FURY 21”

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym "FALCON FURY 21”

W ramach cyklu AIRAC 240 SUP 66/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefie czasowo rezerwowanej EPTR314 oraz strefie EPTR314Z FBZ (FLIGHT PLAN BUFFER ZONE) wyznaczonych na potrzeby ćwiczenia wojskowego FALCON FURY 21, które ma się odbyć w dniach 17-18 czerwca 2021 r.

Planowany czas aktywności: 1800 – 2200 (czas UTC), zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


STREFY CZASOWO REZERWOWANE

Strefy wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. W czasie aktywności stref – przestrzeń niesklasyfikowana. Wlot do stref możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem.

EPTR314
Granice poziome:
1. 54°21'39"N 022°46'09"E
dalej wzdłuż północno-wschodniej granicy FIR EPWW do pkt.
2. 54°11'36"N 023°24'23"E
3. 53°54'28"N 023°10'13"E
4. 53°48'45"N 022°58'23"E
5. 53°50'43"N 022°42'45"E
6. 53°57'54"N 022°29'59"E
7. 54°05'27"N 022°33'19"E
1. 54°21'39"N 022°46'09"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 175
Uwaga: z wyłączeniem EPR21.

STREFA FBZ (FLIGHT PLAN BUFFER ZONE) EPTR314Z

Granice poziome:
1. 54°09'38"N 023°27'40"E
2. 53°53'20"N 023°14'10"E
3. 53°52'36"N 023°13'17"E
4. 53°46'37"N 023°00'53"E
5. 53°46'11"N 022°57'49"E
6. 53°48'11"N 022°41'51"E
7. 53°49'17"N 022°38'59"E
8. 53°56'01"N 022°26'57"E
9. 53°57'52"N 022°25'35"E
10. 54°01'01"N 022°26'48"E
11. 54°06'32"N 022°29'18"E
12. 54°21'23"N 022°41'02"E
13. 54°21'34"N 022°44'57"E
14. 54°21'39"N 022°46'09"E
15. 54°23'14"N 022°56'54"E
16. 54°18'27"N 023°03'33"E
17. 54°17'53"N 023°05'03"E
18. 54°14'52"N 023°15'23"E
19. 54°13'03"N 023°22'53"E
20. 54°11'19"N 023°24'36"E
21. 54°10'37"N 023°25'28"E
22. 54°09'53"N 023°26'37"E
1. 54°09'38"N 023°27'40"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 175.


Restrykcje EU:

EUTR314ZR: Not available for traffic except ARR/DEP EYKA via VABER or BOKSU with RFL over FL 180.


INFORMACJE DODATKOWE:

  • Strefa EPTR314 jest wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA i FIS OLSZTYN
  • Strefa EPTR314 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3. pkt 4 oraz pkt 5.1
  • Strefa EPTR314 posiada priorytet w stosunku do kolizyjnych TRA i ATZ EPSU
  • Przeloty statków powietrznych do/z rejonu ograniczeń lotów będą wykonywane na podstawie FPL. Typ statku powietrznego: C-130. Lotnisko startu/lądowania: EPPW lub EPKK
  • Strefa EPTR314 wydzielona na potrzeby skoków spadochronowych typu HALO/ HAHO: ilość zrzutów 1, ilość skoczków 20
  • Załogi załogowych statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny wykonywać je zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania
  • Załogi statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością powyżej 250 kt IAS lub lecących IFR mają obowiązek utrzymywać 2,5 NM bufora poziomego oraz 500 ft od górnej granicy strefy

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy EPTR314 będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 – 35.


ORGANIZATOR ĆWICZENIA:

Jednostka Wojskowa 4101 Tel. kom.: +48-665-251-602 +48-727-014-854

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus