Przejdź do treści
Ograniczenia w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej

Uwaga! Nowe strefy wydzielone i rezerwowane w związku z obchodami Święta WP oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej

Pierwotnie, ograniczenia w związku treningami i pokazami lotniczymi w Warszawie (obchody Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej) ukazały się w ramach cyklu AIRAC 241 SUP 97/21 (ENR 5). Ograniczenia te dotyczyły stref czasowo wydzielonych (TSA) EPTS481-482 oraz stref czasowo rezerwowanych (TRA) EPTR483-487. Jednak z uwagi na zmianę koncepcji defilady, zmieniono kształt stref TS481 i TS482, oraz dodano kilka stref w całym kraju. Poniżej, prezentujemy zagregowane infromacje o ograniczeniach wraz z mapkami. Należy pamiętać, że godziny aktywności mogą się jeszcze zmienić, dlatego jak zawsze, wiecie co robić...


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


 1. Dotyczy: Przelot i trening nad m. Warszawa

2. Terminy:
Trening: 12.08.2021 w godz. 09:50 – 10:20 UTC
Zapasowy termin treningu: 13.08.2021 w godz. 09:50 – 10:20 UTC
Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 09:50 – 10:20 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 4xTS-11, 3x M346, 3xF-16

4. Strefy pokazów:

TSA 481 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°41'11"N 021°12'44"E
2. 52°49'55"N 022°17'54"E
3. 52°29'37"N 022°11'09"E
4. 52°03'56"N 022°00'31"E
5. 52°03'40"N 021°37'46"E
6. 52°07'00"N 021°32'41"E
7. 52°10'59"N 021°27'39"E
8. 52°17'00"N 021°26'15"E
9. 52°20'01"N 021°23'36"E
10. 52°26'11"N 021°19'37"E
1. 52°41'11"N 021°12'44"E
Z wyłączeniem MCTR/MTMA Mińsk Maz.
Granice pionowe: GND – 6500ft AMSL

TSA 482 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°41'11"N 021°12'44"E
2. 52°41'55"N 020°59'23"E
3. 52°53'59"N 021°14'11"E
4. 53°15'59"N 021°42'05"E
5. 53°14'24"N 022°10'51"E
6. 53°13'32"N 022°25'54"E
7. 52°49'55"N 022°17'54"E
1. 52°41'11"N 021°12'44"E
Z wyłączeniem MCTR/MTMA Mińsk Maz.
Granice pionowe: 3500ft AMSL – FL95

TRA 483 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°53'59"N 021°14'11"E
2. 52°56'31"N 020°05'43"E
3. 52°35'18"N 020°39'16"E
4. 52°41'55"N 020°59'26"E
1. 52°53'59"N 021°14'11"E

Granice pionowe: 3500ft AMSL – FL95

TRA 484 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°24'30"N 020°42'30"E
2. 52°35'18"N 020°39'16"E
3. 52°41'55"N 020°59'26"E
4. 52°41'11"N 021°12'44"E
5. 52°27'50"N 021°18'53"E
1. 52°24'30"N 020°42'30"E

Granice pionowe: GND – 5000ft AMSL

TRA 485 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°15'48"N 020°53'40"E
2. 52°24'30"N 020°42'30"E
3. 52°27'50"N 021°18'53"E
4. 52°26'11"N 021°19'37"E
5. 52°20'01"N 021°23'36"E
6. 52°15'08"N 021°00'53"E
7. 52°15'30"N 020°57'30"E
8. 52°15'38"N 020°57'05"E
9. 52°15'48"N 020°55'56"E
1. 52°15'48"N 020°53'40"E

Z wyłączeniem aktywnego EP D30.
Granice pionowe: GND – 5000ft AMSL

TRA 486 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°15'28"N 020°57'49"E
2. 52°14'34"N 020°58'34"E
3. 52°06'08"N 021°09'32"E
4. 52°01'32"N 021°15'39"E
5. 52°03'01"N 021°16'46"E
6. 52°07'55"N 021°10'37"E
7. 52°11'03"N 021°06'13"E
8. 52°15'08"N 021°00'53"E
1. 52°15'28"N 020°57'49"E
Granice pionowe: GND – 5000ft AMSL

TRA 487 – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°15'08"N 021°00'53"E
2. 52°20'01"N 021°23'36"E
3. 52°17'00"N 021°26'15"E
4. 52°10'59"N 021°27'39"E
5. 52°07'00"N 021°32'41"E
6. 52°03'40"N 021°37'46"E
7. 51°55'05"N 021°36'00"E
8. 52°01'32"N 021°15'39"E
9. 52°03'01"N 021°16'46"E
10. 52°07'57"N 021°10'36"E
11. 52°11'03"N 021°06'13"E
1. 52°15'08"N 021°00'53"E
Granice pionowe: GND – FL95
Ponadto przyznano priorytet na wykorzystanie TSA 02ABCDEF na trening i przelot.

5. Planowane czasy aktywności:

TSA 481, TSA 482:
12-13.08.2021: 07.30-10.30 UTC
15.08.2021: 07.30-10.30 UTC

TRA 483 – TRA 487:
12-13.08.2021: 09.50-10.20 UTC
15.08.2021: 09.50-10.20 UTC


1. Dotyczy: Przelot nad m. Kolno (woj. Podlaskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 15:00 – 15:40 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x Mig29

4. Strefa pokazów:

TSA 510 KOLNO – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 53°35'30"N 021°45'56"E
2. 53°21'48"N 022°18'46"E
3. 53°14'24"N 022°10'51"E
4. 53°28'39"N 021°36'16"E
1. 53°35'30"N 021°45'56"E
Granice pionowe: GND – FL95
Uwaga: na potrzeby przelotu będzie wykorzystywana też TSA02.


1. Dotyczy: Przelot nad m. Radzymin i Ossów

2. Termin przelotu:
Ossów: 14.08.2021 w godz. 11:40 – 14:10 UTC (max. 10 minut, zgodnie z AUP)
Radzymin: 15.08.2021 w godz. 14:50 – 15:10 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie:
Ossów: 4x TS-11, 3x M-346
Radzymin: 2x Mig29

4. Strefa pokazów:

TRA 490 RADZYMIN / OSSÓW – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 52°03'39"N 021°37'35"E
2. 52°26'15"N 021°29'01"E
3. 52°32'02"N 021°24'06"E
4. 52°41'11"N 021°12'44"E
5. 52°25'43"N 020°52'52"E
6. 52°03'38"N 021°21'14"E
1. 52°03'39"N 021°37'35"E
Granice pionowe: GND – 4500ft AMS


1. Dotyczy: Przelot nad m. Wierzchowo (woj. Zachodniopomorskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:20 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x Su22

4. Strefa pokazów:

TSA 511 WIERZCHOWO – klasa przestrzeni D.
Granice poziome (WGS 84):
Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych 53°27'38"N 016°06'05"E
Granice pionowe: GND – 2500ft AMSL
Uwaga: na potrzeby przelotu będzie wykorzystywana też MCTR EPMI oraz TRA69


1. Dotyczy: Przelot nad m. Recz (woj. Zachodniopomorskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:20 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x Su22

4. Strefa pokazów:

TSA 512 RECZ – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 53°25'14"N 015°41'41"E
2. 53°15'24"N 015°11'14"E
3. 53°05'39"N 015°19'18"E
4. 53°16'51"N 015°58'33"E
5. 53°23'11"N 015°43'21"E
1. 53°25'14"N 015°41'41"E
Granice pionowe: GND – FL95


1. Dotyczy: Przelot nad m. Strzelce Krajeńskie (woj. Lubuskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:20 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x Su22

4. Strefa pokazów:

TSA 513 STRZELCE KRAJEŃSKIE – przestrzeń niesklasyfikowana.
Granice poziome (WGS 84):
1. 53°05'39"N 015°19'18"E
2. 53°09'46"N 015°33'28"E
3. 52°43'07"N 015°47'20"E
4. 52°40'53"N 015°24'32"E
1. 53°05'39"N 015°19'18"E
Granice pionowe: GND – FL95
Uwaga: na potrzeby przelotu będzie wykorzystywana też TSA 10.


1. Dotyczy: Przelot nad m. Polkowice (woj. Dolnośląskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:20 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x F16

4. Strefa pokazów:

TSA 514 POLKOWICE – przestrzeń klasy C.
Granice poziome (WGS 84):
1. 51°19'04"N 016°11'53"E
2. 51°36'40"N 015°44'56"E
3. 51°42'16"N 015°58'06"E
4. 51°22'53"N 016°24'24"E
1. 51°19'04"N 016°11'53"E
Granice pionowe: GND – FL95
Uwaga: na potrzeby przelotu będzie wykorzystywana też TSA 07.


1. Dotyczy: Przelot nad m. Kobylin (woj. Wielkopolskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 12:00 – 12:30 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x F16

4. Strefa pokazów:


TSA 515 KOBYLIN – przestrzeń klasy C.
Granice poziome (WGS 84):
1. 51°33'00"N 017°04'54"E
2. 51°52'22"N 017°13'24"E
3. 51°51'34"N 017°23'55"E
4. 51°31'34"N 017°15'48"E
5. 51°33'00"N 017°04'54"E
Granice pionowe: GND – FL95


1. Dotyczy: Przelot nad m. Katowice i Chorzów

2. Termin przelotu: 14.08.2021 w godz. 09:55 – 10:20 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x C-295

4. Strefa pokazów:
 

TSA 516 KATOWICE/CHORZÓW – przestrzeń klasy G.
Granice poziome (WGS 84):
1. 50°10'00"N 018°51'30"E
2. 50°20'28"N 018°53'00"E
3. 50°17'41"N 019°11'44"E
4. 50°09'00"N 019°10'00"E
1. 50°10'00"N 018°51'30"E
Granice pionowe: GND – 3500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Koziegłowy (woj. Śląskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:30 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x C-295

4. Strefa pokazów:

TSA 517 KOZIEGŁOWY – przestrzeń klasy G.
Granice poziome (WGS 84):
1. 50°35'10"N 018°56'45"E
2. 50°37'31"N 018°56'31"E
3. 50°36'59"N 019°18'15"E
4. 50°34'11"N 019°17'46"E
1. 50°35'10"N 018°56'45"E
Granice pionowe: GND – 2300ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Brzeg (woj. Opolskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 12:10 – 12:40 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x C-295

4. Strefa pokazów:

 

TSA 518 BRZEG – przestrzeń klasy G.
Granice poziome (WGS 84):
1. 50°47'03"N 017°42'47"E
2. 50°52'31"N 017°15'11"E
3. 50°56'22"N 017°17'33"E
4. 50°50'40"N 017°45'21"E
1. 50°47'03"N 017°42'47"E
Granice pionowe: GND – 6500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Skoczów (woj. Śląskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:40 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x M-28

4. Strefa pokazów:


TSA 519 SKOCZÓW – przestrzeń klasy G.
Granice poziome (WGS 84):
1. 49°53'29"N 018°42'06"E
2. 49°42'08"N 018°48'04"E
3. 49°43'01"N 018°52'45"E
4. 49°54'07"N 018°47'27"E
1. 49°53'29"N 018°42'06"E
Granice pionowe: GND – 6500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Biskupice (woj. Małopolskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 12:20 – 12:50 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x M-28

4. Strefa pokazów:

TSA 520 BISKUPICE – przestrzeń klasy G.
Granice poziome (WGS 84):
1. 49°52'38"N 020°10'20"E
2. 50°01'51"N 020°00'50"E
3. 50°02'41"N 020°04'46"E
4. 49°53'47"N 020°13'49"E
1. 49°52'38"N 020°10'20"E
Granice pionowe: GND – 3500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Iłża (woj. Mazowieckie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 12:05 – 12:25 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x PZL-130

4. Strefa pokazów:
Przelot zabezpieczony będzie aktywnymi strefami TRA 05 A, C, E.


1. Dotyczy: Przelot nad m. Zwoleń (woj. Mazowieckie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:10 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x PZL-130

4. Strefa pokazów:

TSA 521 ZWOLEŃ – przestrzeń klasy D.
Granice poziome (WGS 84):
1. 51°24'25"N 021°28'12"E
2. 51°24'42"N 021°35'17"E
3. 51°22'24"N 021°46'18"E
4. 51°16'31"N 021°44'06"E
5. 51°17'16"N 021°36'52"E
6. 51°15'49"N 021°28'57"E
7. 51°18'35"N 021°28'25"E
1. 51°24'25"N 021°28'12"E
Granice pionowe: GND – 5000ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Rudki (woj. Świętokrzyskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:10 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 3x W-3

4. Strefa pokazów:

TSA 522 RUDKI – klasa przestrzeni G.
Granice poziome (WGS 84):
Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych 50°53'33"N 021°05'33"E
Granice pionowe: GND – 3500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Ozorków (woj. Łódzkie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:10 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 3x Mi8/Mi17

4. Strefa pokazów:

TSA 523 OZORKÓW – klasa przestrzeni D.
Granice poziome (WGS 84):
Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych 51°11'26"N 020°24'33"E
Granice pionowe: GND – 3500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Teresin (woj. Mazowieckie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 12:25 – 12:45 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 3x Mi8/Mi17

4. Strefa pokazów:

TSA 527 TERESIN

D4159/21 NOTAMN
A) EPWW B) 2108151400 C) 2108151630
E) TEMPORARY SEGREGATED AREA TSA 527 - TERESIN
(FLT OF MIL ACFT: 3 X F16). AIRSPACE CLASS C.
LATERAL LIMITS (WGS 84):
1.521703N 0200313E
2.520210N 0203350E
3.520717N 0204242E
4.522135N 0201415E
1.521703N 0200313E
VERTICAL LIMITS: GND-FL095
RADIO COMMUNICATION WITHIN AREA: OAT FREQ. ALL FLT ARE PROHIBITED IN THE AREA EXC:
1. ACFT PARTICIPATING IN FLIGHT OVER TERESIN,
2. RESCUE FLT,
3. FLT WITH STATUS GARDA.
F)GND G)FL095)


1. Dotyczy: Przelot nad m. Tuchola (woj. Kujawsko-Pomorskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:10 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 3x Mi2

4. Strefa pokazów:

TSA 525 TUCHOLA – klasa przestrzeni G.
Granice poziome (WGS 84):
Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych 53°35'16"N 017°52'31"E
Granice pionowe: GND – 3500ft AMSL


1. Dotyczy: Przelot nad m. Kościerzyna (woj. Pomorskie)

2. Termin przelotu: 15.08.2021 w godz. 11:50 – 12:10 UTC

3. Statki powietrzne biorące udział w przelocie: 2x M-28

4. Strefa pokazów:

TSA 526 KOŚCIERZYNA – klasa przestrzeni G.
Granice poziome (WGS 84):
1. 54°10'43"N 017°49'37"E
2. 54°12'25"N 017°55'15"E
3. 54°03'28"N 018°13'41"E
4. 54°01'10"N 018°08'33"E
1. 54°10'43"N 017°49'37"E
Granice pionowe: GND – 4500ft AMSL


ORGANIZATOR ĆWICZENIA

Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Świdwin Kontakt do koordynatora: Tel.: +48-261-532-267 Tel. kom.: +48-519-038-104

FacebookTwitterWykop

Nasze strony