Spotkanie w sprawie CAPSCA-EU

ULC

W dniach 3-5 lipca br. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego uczestniczyli w drugim europejskim spotkaniu na temat współpracy przy zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych drogą lotniczą CAPSCA-EU zorganizowanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego we Frankfurcie. W trakcie spotkania poruszone zostały między innymi kwestie wdrażania do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich ICAO zapisów Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tworzenia i aktualizacji krajowych planów postępowania w lotnictwie cywilnym na wypadek wybuchu epidemii choroby zakaźnej oraz kwestie związane z identyfikacją pasażerów w stosunku do których istnieje podejrzenie narażenia na zakażenie czynnikami chorobotwórczymi na pokładzie statku powietrznego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie internetowej CAPSCA materiałami z przedmiotowego spotkania.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus