Spotkanie kierownictwa PAŻP z Radą Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP)

Spotkanie kierownictwa PAŻP z Radą Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP) (fot. PAŻP)

24 maja br. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się spotkanie kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (Board of Airline Representatives in Poland - BARIP).

Spotkanie, które odbyło się w przeddzień corocznych konsultacji przewoźników i polskich władz lotniczych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, poświęcone było omówieniu bieżącej współpracy PAŻP i przewoźników, w tym przygotowania operacyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do sezonu letniego.

W spotkaniu wzięło udział blisko 20 przedstawicieli linii lotniczych operujących w polskiej przestrzeni powietrznej i na polskich lotniskach oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, a także dyrektorzy biur operacyjnych, odpowiedzialnych za zapewnienie służb żeglugi oraz strategie.

BARIP to stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie wspólnych interesów linii lotniczych w Polsce poprzez:

• stworzenie forum do dyskusji nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania przedstawicieli krajowych i zagranicznych linii lotniczych,
• wspólne działanie w interesie rozwoju przewozów lotniczych w Polsce,
• podejmowanie w interesie swoich członków czynności wobec władz publicznych.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus