Przejdź do treści
Centralny Port Komunikacyjny - koncepcja Zaha Hadid Architects (fot. CPK)
Źródło artykułu

Spółka CPK stawia na sprawdzone ośrodki naukowo-badawcze i rozpoczyna współpracę z Politechniką Łódzką

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Aby ją zrealizować spółka CPK potrzebuje sprawdzonych partnerów - silnych jednostek naukowo-badawczych. Takim ośrodkiem jest Politechnika Łódzka, jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Uczelnia prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworząc nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

Tak duże projekty jak CPK wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, często dotąd nie praktykowanych. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej są twórcami wielu nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań - patentów, licencji, know-how itp. Liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych na nie patentów zapewniła uczelni miejsce w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni. To dla spółki CPK jest kluczowe.

Politechnika Łódzka od wielu lat koncentruje się na rozwoju nowoczesnych technologii, współpracując jednocześnie  ściśle z biznesem. To kolejny bardzo wartościowy partner dla CPK, gwarantujący wysoką jakość współpracy w zakresie B+R – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Porozumienie o współpracy pomiędzy CPK i PŁ obejmuje m.in. prowadzenie wspólnych projektów z obszaru innowacji i prac badawczo rozwojowych (Research & Development). Studenci, doktoranci i kadra akademicka będzie mogła odbywać staże w spółce CPK. Spółka będzie miała możliwość zamawiania tematów prac dyplomowych, a w ramach potrzeb Politechnika Łódzka będzie organizowała dla CPK studia podyplomowe czy specjalistyczne szkolenia i kursy. Ważnym elementem porozumienia jest możliwość współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla wspólnie realizowanych projektów, np. z NCBiR, PARP, NCN.

Politechnika Łódzka dysponuje potencjałem, który może stanowić wsparcie naukowe i techniczne dla tak strategicznej inwestycji jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia będzie wymagała stosowania nowych technologii, możemy więc dużo wnieść w ten projekt. Widzimy też w nim szansę m.in. dla naszych studentów, którzy zdobędą dostęp do perspektywicznego pracodawcy, a tym samym nowe doświadczenia, kompetencje – mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

Spółka CPK od dłuższego czasu buduje i rozwija profesjonalne zaplecze do przygotowania budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ostatnich miesiącach spółka zawiązała współpracę z Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uczelnią Łazarskiego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony