Przejdź do treści
Źródło artykułu

Specjalistyczny dron z kamerą termowizyjną dla radomskich strażaków

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Radomiu, zostanie zakupiony specjalistyczny dron na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także przeszkoleni jego operatorzy, w tym strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zakup zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymał Powiat Radomski, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Wniosek do programu pod hasłem "Lotem za kłopotem. Monitoring zagrożeń – bezpieczeństwo górą!" przygotowało Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wyposażenie drona, m.in. w kamerę termowizyjną, a docelowo w moduł umożliwiający przenoszenie ładunków, np. zestawu AED, czyli automatycznego defibrylatora, jest adekwatne do rodzajów istotnych zagrożeń dla obszaru Radomia i Powiatu Radomskiego, czyli monitoring dużych akwenów, niebezpiecznych przejść dla pieszych, nielegalnych wysypisk śmieci oraz imprez masowych, a także poszukiwań osób zaginionych zwłaszcza w lasach.

W ramach dotacji do końca 2022 roku zostanie zakupiony dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny (BSP), a także przeszkoleni operatorzy tego sprzętu. Realizacja projektu obejmuje dwa komponenty merytoryczne: infrastrukturalno-inwestycyjny oraz diagnostyczno-edukacyjny.

Pierwszy moduł obejmuje zakup drona na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Oznacza to, że w praktyce BSP wspierać będzie działania administracji zespolonej, czyli służb, inspekcji i straży, a w szczególności Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, których funkcjonowanie nadzoruje Starosta Radomski. Zasadnym zatem jest przeszkolenie kilku osób na operatorów zarówno pracowników Starostwa, jak i funkcjonariuszy – mówi Bernadetta Nędzi, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

W ramach drugiego modułu, czyli edukacyjnego będą prowadzone spotkania z mieszkańcami, dotyczące zasad bezpieczeństwa publicznego w ruchu drogowym, nad wodą, przeciwpożarowego, podczas imprez masowych oraz reagowania w razie wystąpienia zagrożeń.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony