Ślubowanie w "Lotniku"

Ślubowanie w "Lotniku"/ fot. Ewa A. Przedpełska

W dniu 5. listopada 2011 roku odbyło się Ślubowanie uczniów pierwszego rocznika Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie na Sztandar szkoły.

Uroczystość zainaugurowała msza św. w kościele garnizonowym p.w. Matki Bożej Loretańskiej sprawowana w intencji uczniów OLL przez ks. ppor. Marka Drabika.

Pierwszoklasiści składali przyrzeczenie w obecności dostojnych gości, m.in.: Dowódcy Sił Powietrznych RP gen. broni. pil. Lecha Majewskiego, Dowódcy 4.SLSz gen. bryg. pil. Tomasza Drewniaka, Komendanta-Rektora WSOSP gen. bryg. pil. Jana Rajchela, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wychowania Krzysztofa Babisza, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych - w tym burmistrza Dęblina Stanisława Włodarczyka, dyrektorów szkół dęblińskich, byłych dyrektorów szkoły: płk. mgr. Bonifacego Sycha, ppłk. pil. mgr. Andrzeja Krajewskiego, grona pedagogicznego i licznie zgromadzonych rodzin ślubujących uczniów.

Do ślubowania przystąpiło 54 uczniów. Uczniowie wyróżnieni ślubowaniem na sztandar szkoły: Rafał Polkowski, Adrian Iwaniuk, Bartosz Fertyk, Artur Sklażewicz. Słowa roty przyrzeczenia uczniowie powtarzali za Dyrektorem szkoły płk. pil. dr. hab. inż. Januszem Ziółkowskim. Po złożeniu ślubowania uczniowie odśpiewali Hymn lotników oraz Marsz Pierwszej Brygady przy akompaniamencie Orkiestry Garnizonowej SP w Dęblinie pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty. W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia i nagrody nauczycielom oraz uczniom. Dowódca Sił Powietrznych gen. broni. pil. Lech Majewski wyróżnił listem gratulacyjnym wieloletnich pracowników szkoły - mgr Zofię Sitarską i mgr Annę Pielachę za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę i szczególny wkład w tworzenie wizerunku szkoły oraz jej funkcjonowanie. List gratulacyjny otrzymał także uczeń klasy III Marcin Kochan - tegoroczny stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

Dowódcza SP w uznaniu zasług za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze na ręce dyrektora szkoły dr. Janusza Ziółkowskiego przekazał obraz z wizerunkiem samolotu F-16. Za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu Rada Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich RP nadała Ogólnokształcącemu Liceum Lotniczemu „Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej".

Szkoła została również przez tą organizację uhonorowana dyplomem uznania za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Pamiątkowymi plakietami OLL uhonorowano przyjaciół szkoły.

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia ślubujących uczniów oraz zaproszonych gości.

Ewa A. Przedpełska

Zdjęcia autorstwa Ewy A. Przedpełskiej dostępne są na stronie Sił Powietrznych RP

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus