SkanDRON Wojskowej Akademii Technicznej wyróżniony nagrodą Defender

SkanDRON Wojskowej Akademii Technicznej wyróżniony nagrodą Defender (fot. Alicja Szulc)

Dwa produkty Wojskowej Akademii Technicznej – Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) i Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON – zostały wyróżnione prestiżową nagrodą Defender. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 września br., ostatniego dnia 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON został opracowany przez zespół pod kierownictwem ppłk. dr. inż. Marka Życzkowskiego z Instytutu Optoelektroniki WAT w ramach konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej (lider), Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz firm KenBIT Sp. z o.o. i Nordcom Sp. z o.o.

Otrzymana nagroda jest dla nas potwierdzeniem ważnej roli systemów optoelektronicznych w zastosowaniach ochronnych i wojskowych oraz potrzeby wdrażania innowacyjnych pomysłów kadry naukowo-badawczej WAT w odpowiedzi na dynamiczny rozwój zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata – mówi ppłk dr inż. Marek Życzkowski.

Głównym komponentem systemu jest opracowany od podstaw, innowacyjny na skalę światową skaner laserowy. Umożliwia on w sposób ciągły monitorowanie obserwowanego sektora w kącie 120° oraz w czasie rzeczywistym i wyznaczenie lokalizacji pojawiających się obiektów.

Wstępna klasyfikacja wykrytych w ten sposób obiektów dokonywana jest w systemie na podstawie sygnatur depolaryzacji promieniowania odbitego. System umożliwia wykrycie i śledzenie nawet małych obiektów o wymiarach 18 cm x 32 cm. Pozostałe kryteria detekcyjne i konstrukcyjne definiuje reflektancja obiektu (jest to parametr określający ilościowo wielkość odbicia promieniowania laserowego), która dla większości wyprodukowanych dronów nie jest mniejsza niż 17 %. Skaner skutecznie wykrywa takie drony z odległości 850 m. Każdy obiekt większy lub o wyższej niż podana reflektancja promieniowania, wykrywany jest na dużo większych odległościach – tłumaczy ppłk dr inż. Marek Życzkowski.

System może być wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP, Policję i Straż Graniczną np. w celu ograniczenia nieuprawnionego przekraczania granicy państwowej i niekontrolowanych lotów w pobliżu granicy. Może też wspomóc działania służb i formacji wykonujących zadania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zabezpieczenia imprez masowych, ochrony obiektów i mienia oraz w przeciwdziałaniach nielegalnemu wykorzystaniu dronów.

Projekty WAT znalazły się w grupie 10 produktów nagrodzonych przez komisję konkursową spośród 77 zgłoszeń. Więcej o drugim nagrodzonym produkcie – Bezpiecznym Systemie Komunikacji Multimedialnej (BSKM) TUTAJ.


(fot. Alicja Szulc)

Statuetki w imieniu uczelni odebrał rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Dodatkowo Wojskowa Akademia Techniczna została uhonorowana przez Targi Kielce okolicznościową statuetką z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia uczelni.


(fot. Alicja Szulc)

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna
comments powered by Disqus