SESAR Open Day – o innowacjach w Gdańsku

SESAR Open Day – o innowacjach w Gdańsku, fot. PAŻP

W dniach 13-14 listopada 2019 roku przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wspólnie z partnerami spotkali się w Gdańsku w ramach SESAR Open Day. Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego podmioty zaangażowane w projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach SESAR (filaru technologicznego inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej) prezentują poziom zaawansowania aktualnie prowadzonych prac. W czasie spotkania zatwierdzony został projekt PJ.02-06, mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach startowych w mniejszych portal lotniskach w warunkach słabej widoczności.

Systemy dozorowania to domena dużych lotnisk. A-SMGCS czy radar powierzchni lotniska (SMR) wymagają znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych do ich funkcjonowania. Jest to zasadniczy powód dla którego systemy tego typu nie są dostępne w środowisku mniejszych lotnisk.

Jednocześnie, postęp technologiczny sprawia, iż zwiększa się możliwość zastosowania innowacyjnych metod kontroli ruchu lotniczego. Rosnące wykorzystanie systemów typu remote tower, jak i trendy dotyczące wirtualizacji i cyfryzacji, pozwalają na podejście do problemów dostępności systemów w inny sposób, mając na celu obniżenie kosztu wdrożenia – zasadniczej bariery w dostępności nowoczesnych systemów.

Podczas SESAR2020 PJ.02-06 RTS 5 Open Day, PAŻP oraz THALES Land & Air Systems wspólnie z partnerami zaprezentowali efekty prac nad Alternative Ground Surveillance (AGS). Na stworzony dla celów potwierdzenia wykonalności takiego systemu (E-OCVM V2 – feasibility) prototyp składa się standardowy system A-SMGCS oraz zmodyfikowany system remote tower. Kamery zastępują radar powierzchni lotniska, odwzorowanie ruchu lotniczego zaś odbywa się na ekranie radarowym.

Podczas dnia otwartego przedstawiciele środowisk badawczych i innowacyjnych mieli okazję zapoznać się z prototypem i jego elementami oraz wziąć udział w jednym z ćwiczeń. Dzień otwarty zakończył się dyskusją nad konkluzjami z obecnej fazy projektu.

Uczestnicy, reprezentujący również użytkowników przestrzeni, przyjęli z zadowoleniem obecny poziom rozwoju prototypu i podkreślili wagę systemu dla rozwoju lotnictwa i wsparcia służb ATS. Ich zdaniem, system już teraz pokazuje odpowiedni potencjał możliwości wdrożenia.

Jako system dedykowany małym i średnim lotniskom, AGS zapewnia również niski koszt wdrożenia i wielką elastyczność, co ma zasadnicze znaczenie dla jego przyszłego wykorzystania. THALES LAS i PAŻP, wraz z partnerami: Edisoft, WASKO S.A., będą kontynuować rozwój prototypu w Gdańsku, gdzie wspólnie z Portem Lotniczym stworzone zostały warunki do prowadzenia prac rozwojowych.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus