Seminarium straży granicznych i przybrzeżnych rejonu Morza Bałtyckiego

Seminarium straży granicznych i przybrzeżnych rejonu Morza Bałtyckiego

W daniach 28-31 sierpnia w Gdańsku odbyło się międzynarodowe seminarium straży granicznych i przybrzeżnych rejonu Morza Bałtyckiego poświęcone współpracy tych służb w zakresie wykorzystania statków powietrznych do realizacji zadań w ochronie granic i nadzorze obszarów morskich. Seminarium zostało przygotowane i przeprowadzone przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Obradom przewodniczył Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego ds. lotnictwa płk SG Paweł Żurek wraz z kadrą zarządzającą Lotnictwa Straży Granicznej. Uczestnikami byli szefowie lotnictw straży granicznych i przybrzeżnych wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego a także przedstawiciele Norwegii, Agencji Frontex i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przeprowadzone w Gdańsku seminarium było kontynuacją corocznie organizowanych międzynarodowych spotkań ekspertów z dziedziny lotnictwa, jako dobrej praktyki w ramach działającego od 1997 r. forum współpracy wielostronnej pod nazwą Konferencja Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (ang. Baltic Sea Region Border Control Cooperation – BSRBCC).

Tegoroczne spotkanie odbyło się, jako efekt współpracy Straży Granicznej RP z Policją Królestwa Norwegii, która przewodniczy w tym roku BSRBCC, oraz z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex.

W ramach programu seminarium eksperci zaprezentowali swoje służby lotnicze szczególnie pod kątem zmian obecnych i planowanych w najbliższej przyszłości a także sygnalizowali problemy podczas lotniczych działań policyjnych i sposoby ich rozwiazywania. Najciekawszą częścią seminarium było wystąpienie Prezesa Urzędu Lotniczego Pana Michała Witkowskiego odnośnie aktualizacji prawa lotniczego i jego stosowalności w lotnictwach służb porządku publicznego. Temat ten jest przedmiotem ogólnoeuropejskich dyskusji od wielu lat i świadczy o olbrzymim, nie rozwiązanym do tej pory problemie. Uczestnicy wzięli również udział w praktycznej prezentacji centrum operacyjnego Morskiego Oddziału SG, portu Kaszubskiego Dywizjonu Morskiego Oddziału Straży Granicznej i bazy I-go Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej na lotnisku w Gdańsku.

Źródło: Straż Graniczna
comments powered by Disqus