Seminarium dla mechaników obsługi szybowców i motoszybowców

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że zmiany do Rozporządzenia Nr 1321/2014 wynikające z Rozporządzenia Nr 2018/1142 wprowadzają nowe kategorie licencji:
– B2L awionik,
– L mechanik lotniczy (szybowce, motoszybowce, balony, sterowce).

Rozporządzenie stosuje się od 5 marca 2019 r. Jednak:
a) wymaganie, aby właściwy organ wydawał licencje na obsługę techniczną statków powietrznych, jako nowe lub poddane konwersji zgodnie z pkt 66.A.70 tegoż załącznika, stosuje się od 1 października 2019 r.;
b) wymaganie dotyczące posiadania przez personel poświadczający kwalifikacji w zakresie nowych licencji stosuje się od 1 października 2020 r.

Dotychczasowe polskie licencje MML zostaną skonwertowane do licencji Part-66 w kategorii L1. L2, B2L. Rozporządzenie Nr 1321/2014 wymusza jednak wprowadzanie ograniczeń do konwertowanych licencji, zwłaszcza do statków powietrznych używanych do lotów komercyjnych.
Raport wykonywania konwersji można znaleźć na stronach internetowych ULC.
Do licencji zostaną wprowadzone inne ograniczenia wynikające z dotychczasowego doświadczenia obsługowego mechanika.
Ograniczenia mogą być usuwane przez zdanie egzaminów właściwych dla kategorii w organizacji Part-147.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, w dniach 27-31 stycznia 2020 roku Aeroklub Polski wspólnie z Organizacją Szkolenia Personelu Technicznego Part-147.0008 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i w porozumieniu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, organizuje szkolenie dla mechaników obsługi szybowców i motoszybowców mające na celu wyjaśnienie powyższych zmian oraz umożliwienie zdania egzaminów z modułów, przede wszystkim mających wpływ na ograniczenia wprowadzane do licencji.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu w Spale k/Inowłodza.

Wstępny plan szkolenia obejmuje:
• przyjazd i zakwaterowanie uczestników – 27.01.2020 r. w godz. 14–16;
• szkolenie z zasad konwersji licencji krajowych na licencje L1, L2 i B2L – 27.01.2020 r. godz. 16:30
• szkolenie i egzaminy z części modułu M13 (wymagania podstawowe, COM/NAV, przyrządy, systemy płatowca) dla kategorii licencji B2L (28-29.01.2020 r.);
• szkolenie i egzaminy z modułu L7L (płatowiec ogółem) dla kategorii licencji B2L (29-30.01.2020);
• egzaminy z modułu 14 (napęd) dla kategorii licencji B2L (28.01.2020);
• egzaminy z modułu 4L (płatowiec o konstrukcji drewnianej/z rur metolowych pokryty tkaniną) dla kategorii licencji L (30.01.2020);
• egzaminy z modułu 5L (płatowiec o konstrukcji kompozytowej) dla kategorii licencji L (31.01.2020);
• egzaminy z modułu 6L (płatowiec o konstrukcji metalowej dla kategorii licencji L (31.01.2020);

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
– zgłoszenia w zakresie szkolenie i egzaminów należy dokonywać na e-mail part147@pwsz.chelm.pl do  10.01.2020 r.
– zgłoszenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia należy dokonywać na adres e-mail szkolenie@aeroklubpolski.pl do 10.01.2020 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus