Ruszył kolejny etap przetargu na drogę kołowania

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Wczoraj rozpoczął się drugi etap przetargu na wykonanie robót budowlanych:
„Budowa drogi kołowania równoległej do drogi startowej w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.”

Po zakończeniu I etapu przetargu polegającego na preselekcji wykonawców, do II etapu zaproszonych zostało dwanaście podmiotów spełniających wymogi zamawiającego. Zapewniło to konkurencyjność postępowania i pozwala oczekiwać na uzyskanie konkurencyjnych ofert cenowych od potencjalnych wykonawców.

Termin składania ofert przez zakwalifikowanych wykonawców upływa 12 listopada 2009 roku o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2009 roku o godzinie 12.05. Jeszcze tego samego dnia powinien zostać wyłoniony zostanie zwycięzca przetargu.
Poniżej lista wykonawców zakwalifikowanych do wzięcia udziału w II etapie przetargu:

1. Polimex-Mostostal S.A.
2. „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o.
3. Budimex Dromex S.A.
4. Konsorcjum firm:
1) Mostostal Warszawa S.A. - Lider Konsorcjum
2) Accioa Infraestructuras S.A. – Partner Konsorcjum
5. Konsorcjum firm:
1) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. - Lider Konsorcjum
2) Altkom Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
6. Konsorcjum firm:
1) MAX BÖGL-POLSKA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
2) MAX BÖGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG - Partner Konsorcjum
7. BILFINGER BERGER POLSKA S.A.
8. SKANSKA S.A.
9. EUROVIA POLSKA S.A.
10. Konsorcjum firm:
1) NDI S.A. - Lider Konsorcjum
2) Przedsiębiorstwo Drogowe Gdynia Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
11. Firma Budowlano-Dorgowa MTM S.A.
12. Konsorcjum firm:
1) Strabag Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
2) Wakoz Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

* * *
Nowa droga kołowania wraz z drogami szybkiego zejścia zwiększy przepustowość operacyjną Portu Lotniczego Gdańsk z 12 do 30 operacji lotniczych/h.

Drogę kołowania, o nawierzchni asfaltowej, zaprojektowano o szerokości pasa 23,0 m z obustronnymi umocnionymi opaskami (poboczami) po 7,5 m i długości 2.599 mb. Droga zostanie usytuowana równolegle do drogi startowej, z którą będzie połączona sześcioma drogami szybkiego zejścia W tym cztery drogi zostaną wybudowane, a dwie drogi zostaną zmodernizowane. Odległość osiowa od pasa startowego wyniesie 182,5 m na północ od istniejącej drogi startowej.

Powierzchnia drogi kołowania wraz z drogami zejścia oraz umocnionymi poboczami wyniesie – 126.502 m2.

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk
comments powered by Disqus