Przejdź do treści
Forum Lotnicze 2016 (fot. forumlotnicze2016.pl)

Ruch lotniczy wzrośnie o 50% do 2035 r. – raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Jak wynika z raportu, zwiększenie ruchu pasażerskiego o połowę (do 45 mln pasażerów rocznie), nastąpi najwcześniej w roku 2026, a najpóźniej ok. 2035 r. Raport opublikowany podczas Forum Lotniczego 2016 omawia najważniejsze dylematy strategiczne dla rozwoju lotnictwa w Polsce, zwłaszcza kwestię infrastruktury, przewoźników lotniczych oraz zarządzania przestrzenią powietrzną.

Raport poświęcony przyszłości lotnictwa w Polsce prezentujemy w momencie, w którym cała branża stoi przed nowymi wyzwaniami i decyzjami – mówi Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. – Wzrost liczby krajowych operacji lotniczych oraz zmiana struktury ruchu na polskim niebie wymagają zdecydowanych, ale i przemyślanych działań, które pozwolą na długofalowe zwiększenie wydajności całego systemu. Istotne dla branży są także kwestie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych, w tym ewentualnej budowy Centralnego Portu Lotniczego oraz kierunków rozwoju lotniczych przewozów pasażerskich, cargo oraz sektora general aviation.  Mam nadzieję, że raport przygotowany przez ekspertów Zespołu Doradców Gospodarczych TOR stanie się solidną podstawą do merytorycznej dyskusji na temat perspektyw polskiej branży lotniczej  – dodaje Adrian Furgalski.

Jednym z tematów szczegółowo omówionych w raporcie jest wzrost ruchu pasażerskiego w Polsce. Autorzy zastanawiają się czy przepustowość istniejących portów lotniczych zaspokoi potrzeby ruchu w przyszłości. Przykładowo, w przypadku duoportu (Lotnisko Chopina + Modlin) prognozy oparte o tempo wzrostu PKB wskazują, że potok pasażerów wzrośnie z obecnych 13,8 mln do 20,7 mln między rokiem 2026 a 2035. W raporcie podjęta została również kwestia rozłożenia ruchu pomiędzy ośrodkiem stołecznym a pozostałymi portami lotniczymi oraz zasadności budowy Centralnego Portu Lotniczego.

Wśród kwestii poruszonych w raporcie ZDG TOR znalazły się także zagadnienia dotyczące modernizacji zarządzania przestrzenią powietrzną. Po wielu latach stagnacji Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przyspieszyła inwestycje i usprawniła proces szkoleń, co pozwoliło w marcu 2016 r. wprowadzić pionowy podział przestrzeni powietrznej. Dalszy rozwój oraz niezbędne inwestycje w infrastrukturę nawigacyjną będą możliwe m.in. dzięki podniesieniu obecnie rekordowo niskich stawek nawigacyjnych (33,92 EUR), o co stara się PAŻP. Analitycy ZDG TOR porównują także efektywność polskich kontrolerów ruchu lotniczego na tle innych państw europejskich.

Raport analizuje również rynek przewozów lotniczych w Polsce oraz miejsce i rolę narodowego przewoźnika i linii niskokosztowych. Zgodnie aktualnymi danymi w 2016 r. liderem rynku pozostanie Ryanair. Irlandzki przewoźnik sprzedaje 5,3 mln miejsc z Polski (w jedną stronę) - o prawie 12 proc. więcej niż rok wcześniej, co da mu ponad 27 proc. udziału w rynku. Wizz Air spadnie na trzecie miejsce z udziałem w rynku na poziomie ok. 20 proc. Mimo odbicia LOT-u, którego tempo trudno będzie utrzymać w kolejnych latach, linie niskokosztowe nadal mają dominującą pozycję na rynku. Autorzy raportu dokonują analizy sytuacji i perspektyw przewoźników działających na polskim rynku, stawiając pytania o przyszłą pozycję LOT-u, potrzeby związane z krajowym transportem lotniczym oraz podejście do przewoźników niskokosztowych.

Raport „Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce” przygotowany przez ekspertów Zespołu Doradców Gospodarczych TOR został zaprezentowany 14 września 2016 r. w trakcie Forum Lotniczego 2016 – kolejnej edycji największej imprezy branżowej skupiającej podmioty związane z szeroko pojętym sektorem lotnictwa cywilnego.

Raport „Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce”

FacebookTwitterWykop

Nasze strony