Rozwój systemu Pansa UTM

Pansa UTM - logo (fot. PAŻP)

W nocy z 20 na 21 grudnia, w ramach rozwoju systemu Pansa UTM, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła testy cyfrowych planów lotów dla bezzałogowych statków powietrznych dFPL (Drone Flight Plan). Jest to kolejny duży krok w ramach działań integracji bezzałogowego ruchu lotniczego z ruchem załogowym oraz na rzecz budowy krajowego środowiska U-Space. Fundamentem jego jest bez wątpienia system Pansa UTM – jeden z najważniejszych projektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej realizowany razem z firmą Hawk-E i jej partnerem technologicznym DroneRadar.

dFPL, czyli cyfrowe plany lotów dla bezzałogowych statków powietrznych, to element budowy nowej technologii, która docelowo ma skrócić czas otrzymywania zgody na lot, zdigitalizować procesy dotyczące koordynacji i realizacji lotów przez bezzałogowe statki powietrzne oraz ma integrować środowisko lotnicze i przyczyniać się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Platforma Pansa UTM z funkcjonalnością dFPL umożliwia e-rejestrację i elektroniczne tworzenie misji zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem sytuacji aeronautycznej. Równie ważnym w tym projekcie jest zaangażowanie jednostek administracyjnych, czyli tych których loty dronami będą bezpośrednio dotyczyć, np. organizatorów imprez masowych. W dużym uproszczeniu chodzi o takie zarządzanie ruchem załogowym i bezzałogowym, aby nie tworzyć dodatkowych typowo lotniczych struktur powietrznych a zgodnie ze strategią EASA i KE sprawnie zarządzać, nieustająco rosnącym ruchem poniżej 150m AGL. Testowany system dFPL, w przypadku konieczności uzyskania zgód od wielu instytucji, staje się niejako ambasadorem operatora w procesie uzyskania zgody na lot.

Jako pierwsi do testów nowej platformy, zostali zaproszeni znani Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zawodowi operatorzy, którzy najczęściej latali w przestrzeniach kontrolowanych. Mamy nadzieję, że jeszcze w styczniu 2019r. będziemy mogli przejść do drugiej fazy testów, otwartych dla wszystkich operatorów.

PAŻP pragnie podkreślić, że wdrożenie docelowego projektu Pansa UTM jest wielowymiarowe i wymaga zaangażowania wielu osób oraz instytucji. To nie jest jedynie projekt technologiczny, ale przede wszystkim projekt reorganizacji pracy wielu instytucji i urzędów. Efektem końcowym ma być operacyjne uruchomienie systemu będącego narzędziem do zarządzania, kontroli i integracji bezzałogowego ruchu lotniczego z kontrolowanym ruchem lotniczym.

Poniżej ilustracja przedstawiająca proces nowego systemu:

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus