Przejdź do treści
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.01.2023
Źródło artykułu

Rozporządzenie MI z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

W dniu 2 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod. Pozycją 229 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę (Dz. U. poz. 2161) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w rys. 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) wyrazy „Opis: Ograniczenie dotyczy obiektów, których co najmniej część znajduje się powyżej granic przestrzennych powierzchni ograniczającej zabudowę.” zastępuje się wyrazami „Opis: Ograniczenie dotyczy obiektów, które są wyższe od wysokości określonych przez granice przestrzenne powierzchni ograniczających zabudowę wyznaczone na danym obszarze.”;

2) wyrazy „Maksymalny zasięg powierzchni ograniczającej zabudowę dla lotniczych urządzeń naziemnych rodzaju MET wynosi d = 30 000 metrów.” zastępuje się wyrazami „Maksymalny zasięg powierzchni ograniczających zabudowę dla lotniczych urządzeń naziemnych rodzaju MET wynosi:

    a) d = 30 km w odniesieniu do turbin wiatrowych,
    b) d = 6 km w odniesieniu do obiektów innych niż turbiny wiatrowe.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Pełny tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony