Przejdź do treści
Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach - odwołany
Źródło artykułu

Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach - odwołany

Starostwo Powiatowe w Olsztynie poinformowało o nieorganizowaniu w 2015 roku Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Gryźlinach, który planowany był na 21 czerwca.

Poniżej stanowisko Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Gryźlinach:

Zarząd Powiatu w Olsztynie już na początku swojej pracy zapoznał się z dotychczasową polityką promocyjną i imprezami organizowanymi w powiecie. Na pierwszej sesji Rady Powiatu została zaznaczona potrzeba bliższej współpracy z 12 gminami, zarówno w obszarze gospodarczym, społecznym, jak i promocyjnym.

Priorytetowym założeniem obecnej strategii promocji jest wspieranie i inicjowanie działań kształtujących poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców i szerzących wiedzę o dziedzictwie kulturalno-społecznym w powiecie i poza jego granicami. Tymczasem okazało się, że wśród imprez organizowanych lub wspieranych przez samorząd, są też takie, które nie wpisują się w tę strategię lub ich formuła się wyczerpała.

Zarząd IV Kadencji w budżecie zabezpieczył na imprezy kulturalno-sportowe o znaczeniu strategicznym dla promocji Powiatu 72 tysiące zł., co pozwoliło na dofinansowanie wydarzeń gminno-powiatowych kwotami od 1 do 8 tysięcy zł. Koszt organizacji Rodzinnego Pikniku Lotniczego nie został zabezpieczony, a wynosi on ponad 125 tysięcy zł.

Mimo takich dysproporcji Zarząd sprawdził zainteresowanie imprezą wśród potencjalnych sponsorów i lokalnych samorządów. To okazało się niewielkie, dodatkowo z udziału w imprezie wycofało się wojsko, które mogło urozmaicić program pikniku. Warto zaznaczyć, że koszt udziału grup lotniczych w ubiegłorocznej edycji imprezy wyniósł 68 tysięcy zł. plus koszty paliwa do samolotów, noclegów, wyżywienia i transportu pilotów.

Zarząd Powiatu w Olsztynie podczas posiedzenia 12 maja 2015 roku podjął decyzję o nieorganizowaniu w tym roku Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Gryźlinach.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony