Rekomendacje EASA w zakresie nadajników ELT i PLB

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że zgodnie z rekomendacjami Cospas-Sarsat, w Polsce testowanie nadajników sygnału niebezpieczeństwa ELT-EPIRB-PLB 406MHz może być realizowane zgodnie z procedurą opublikowaną na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i stronie Programy Cospas-Sarsat (C/S S.007 - HANDBOOK OF BEACON REGULATIONS).

Testowanie nadajników sygnału niebezpieczeństwa ELT-EPIRB-PLB 406MHz może odbyć się według następujących sposobów:
1. Wykorzystanie podczas testu, przełącznika SELF-TEST na obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa;
2.  Zastosowanie jednego z dwóch protokołów kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa: Test User Protocol lub Test Location Protocol;
3.  Aktywację nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, tzw. LIVE TEST.

Urząd Lotnictwa Cywilnego jest Agencją Współpracującą z Międzynarodowym Programem COSPAS-SARSAT, testy nadajników są koordynowane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC Warszawa ), usytułowany w PAŻP. Ośrodek jest organem odpowiedzialnym za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez mobilne jednostki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (służby ASAR) w całym FIR Warszawa.

Poniżej znajdują się pomocne linki:
www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/1671-testowanie-beaconow-406mhz
www.cospas-sarsat.int/images/stories/SystemDocs/Current/S.007-Poland.pdf

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus