Rejon Ograniczeń lotów ze względu na World Games 2017

Rejon Ograniczeń lotów ze względu na World Games 2017

W celu stworzenia warunków do zabezpieczenia w przestrzeni powietrznej w trakcie THE WORLD GAMES 2017, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wprowadzenie rejonów ograniczeń lotów w polskiej przestrzeni powietrznej w terminie od 20 do 30 lipca 2017 r.

Mając powyższe na uwadze zostały wydzielone rejony ograniczeń lotów w postaci ROL: EA 180 i EA 181, EA 182.


Wprowadza się następujące ograniczenia:

 • W rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Wyjątki zostały podane w opisie każdego rejonu.
 • W rejonach ograniczeń lotów zostają zachowane wymagania odpowiedniej klasy przestrzeni powietrznej.
 • Rejony ograniczeń lotów nie podlegają procedurze zamawiania/aktywacji w AMC Polska. Należy je umieścić w AUP zgodnie z podanymi terminami.

Rejon ograniczeń lotów – Wrocław (EA 180)

Granice poziome: Koło o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych: 51°08′28′′N 016°56′36′′E.
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 95.


Loty zwolnione z ograniczeń:

a)    loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Wrocław - Strachowice (EPWR) – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO):
- loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;
- loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
- loty na hasło GARDA;
- loty przeciwpożarowe (FFR);
- loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV);
- loty TOPR;
- loty wykonywane do/z lądowiska SZYMANÓW (EPWS), wykonywane w ramach realizacji zadań związanych z The World Games 2017(Światowymi Igrzyskami Sportowymi).

b)    loty VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej do/z lądowiska SZYMANÓW (EPWS) po trasach:
Trasa dolotowa/odlotowa VFR nr 1: m. Rawicz - m.Żmigród - m. Trzebnica - EPWS/m. Trzebnica - m. Żmigród -m. Rawicz

Trasa dolotowa/odlotowa VFR nr 2: m. Międzybórz - m. Oleśnica - m. Długołęka - EPWS/m. Długołęka -m. Oleśnica - m. Międzybórz

Inne loty w rejonie EA 180 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem: Tel.: +48-261-828-144/727 Faks: +48-261-828-467 E-mail: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • lotnisko startu i lotnisko lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • skład załogi oraz lista pasażerów;
 • telefon kontaktowy do dowódcy załogi.

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon EA 180, bez względu na klasę przestrzeni, w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 180 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.

Dowódca załogi statku powietrznego ma obowiązek nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem powiadomić telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.

Załogi statków powietrznych mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z odpowiednią służbą ATS. Zabrania się składania planu lotu z powietrza na wlot do EA 180. Zabrania się umieszczania w planie lotu lotniska EPWR jako lotniska zapasowego.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon EA 180 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.

Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w rejonie EA 180 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku z 3-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym lotem. Tel.: +48-261-828-144/727 Faks:+48-261-828-467 E-mail: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ UAV, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • miejsce startu i miejsce lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • imię i nazwisko operatora UAV oraz przydział służbowy;
 • telefon kontaktowy do operatora UAV.

Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych w rejonie EA 180 mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku z 3-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym lotem. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka OPS – formularze zgłoszeniowe.


Rejon ograniczeń lotów – Wrocław (EA 181)

Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 51°08′28′′N 016°56′36′′E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2100 ft AMSL


EA 182
Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych:  51°06′25′′N 017°01′37′′E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2100 ft AMSL.


Loty zwolnione z ograniczeń w EA 181 i EA 182:

a)    loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Wrocław - Strachowice (EPWR) – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO);
b)    loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;
c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
d)    loty na hasło GARDA;
e)    loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący loto statusie: HEAD, SAR, HOSP, lot LPR, lot na hasło GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywne rejony EA 181 i EA 182 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.


Utrzymywanie łączności radiowej:

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonów ograniczeń lotów mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.


Organizacja ruchu lotniczego:

Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ, TWR EPWR oraz FIS POZNAŃ. Strefa TSA 06A może być aktywna od wysokości 2000 ft AMSL. Dopuszcza się aktywność: ATZ EPWS, TRA 07 oraz rejon skoków spadochronowych Aeroklubu Wrocławskiego Szymanów Area (EPWS).

EA 180 oraz TRA 43 mogą być aktywne jednocześnie. Loty w TRA 43 należy wykonywać z ominięciem EA 180. Informacje dotyczące aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska tel.: +48-22-574-5711, +48-22-574-5733 - 35.


Władze odpowiedzialne za wprowadzenie ograniczeń w przestrzeni powietrznej:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ul. Radiowa 2 00-908 Warszawa Tel.:+48-261-855-892/893/895 Faks: +48-261-855-896/897, E-mail: okwpp@wp.mil.pl


Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowych ograniczeń w żegludze powietrznej zawarte są w Suplemencie do AIP Polska Nr SUP 88/17 (ENR 5).

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus