Przejdź do treści
Źródło artykułu

"Rafałki" Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych w Borkach

Zapraszamy modelarzy do udziału w Konkursie Modeli Plastikowych i Kartonowych "Rafałki" o Nagrodę Wójta Gminy Borki. Konkurs odbędzie się w dniach 30-31.07.2022 r. w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach, ul. Spółdzielcza 1.

Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu; kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej; kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy; zainteresowanie historią; wymiana doświadczeń modelarskich oraz promocja Gminy Borki, powiatu radzyńskiego oraz województwa lubelskiego.

Konkurs przeznaczony jest dla modelarzy indywidualnych jak i dla klubów modelarskich. Modelarz ma prawo wystawić dowolną ilość modeli z tym że do konkursu wystawia maksymalnie 2 modele w danej klasie. Jeśli chce pokazać większą ilość modeli może to zrobić poza konkursem.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
– Młodzik do 13 lat,
– Junior 14-18 lat,
– Senior powyżej 18 lat.

Uczestnicy konkursu dokonują rejestracji wyłącznie drogą internetową do 26.07.2022 r. przez System Obsługi Wydarzeń Modelarskich pod adresem internetowym: www.scale-modeling.com/

Opłaty startowe kształtują się następująco:  Młodzik – 1 zł/os., Junior – 7 zł/os., Senior – 15 zł/os.

Istnieje możliwość zaprezentowania modeli dodatkowych wg PPK – pokazane poza konkursem. Uczestnik rejestrujący modele wyłącznie w klasie PPK jest zwolniony z opłaty startowej.

Zwycięzcy konkursu w każdej klasie modeli otrzymają pamiątkową statuetkę "RF". Nagrodą Wójta Gminy Borki w konkursie jest srebrna moneta z symbolami gminy Borki, wyemitowana w wersji limitowanej przez Mennicę Polską. Moneta posiada certyfikat Mennicy Polskiej oraz Świadectwo badania. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz, jeśli pozwoli na to hojność sponsorów, upominki rzeczowe.

Program Konkursu:

30.07.2022 (sobota)
od 10.00 do 13.30 – przyjmowanie modeli do ekspozycji na sali
13.45-16.00 – otwarcie imprezy dla zwiedzających
16.15-18.15 – ocenianie modeli przez sędziów

31.07.2022 (niedziela)
10.00-13.00 – impreza otwarta dla zwiedzających
13.15 – rozdanie nagród i zakończenie imprezy

Organizatorami imprezy są: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach, Gmina Borki oraz Fundacja "My Słowianie".

Więcej informacji na stronie www.modelwork.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony