Przejdź do treści
Źródło artykułu

PZL Mielec wspierają uzdolnioną młodzież

Trzech najlepszych uczniów klasy patronackiej Technik Mechanik Lotniczy w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu otrzymało od Polskich Zakładów Lotniczych nagrody finansowe za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

PZL Mielec współpracują z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu od 2015 roku. Firma objęła wtedy patronatem klasę o profilu Technik Mechanik Lotniczy, wspierając edukację młodzieży z naszego regionu.

Tegorocznymi stypendystami są: Jakub Paź, Artur Pietras oraz Rafał Brzoza, którzy otrzymali najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych oraz ścisłych.

Stypendia zostały wręczone uczniom w dniu rozpoczęcia miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych na wydziałach produkcyjnych w PZL Mielec. W ramach praktyk, uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z najważniejszym aspektami pracy w branży lotniczej. Oprócz zajęć praktycznych, zostaną także zorganizowane interesujące wykłady, które będą miały na celu doskonalenie umiejętności czytania rysunku technicznego oraz prawidłowego dokonywania pomiarów.

Współpraca pomiędzy firmami produkcyjnymi a szkołami odgrywa w dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę w zakresie odpowiedniego przygotowania młodzieży do pracy zawodowej po zakończeniu edukacji. Jedynie dialog na linii przemysł-edukacja przynosi wymierne korzyści każdej ze stron: szkole, uczniom i pracodawcy. W Mielcu szczególnie stawiamy na rozwój kompetencji technicznych – tłumaczy Marta Rokoszak, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny PZL Mielec.

Klasa patronacka to korzyść nie tylko dla PZL Mielec. Dla uczniów jest to szansa na kształcenie ukierunkowane na pracę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, szczególnie w profilach lotniczych. Dla nauczycieli to możliwość kształtowania edukacji, kreowania takiej metody nauczania, aby uczniowie byli przygotowani do zawodu i potrafili wejść w ramy organizacji zaraz po ukończeniu szkoły.

W ramach współpracy z ZST realizowany jest szereg działań mających na celu wspieranie kształcenia szkolnego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego uczniów. W tym roku PZL Mielec zorganizowały wykłady dla uczniów prowadzone przez specjalistów oraz przekazały szkole materiały (części struktur lotniczych), które będą wykorzystane w trakcie zajęć. Oprócz tego firma realizuje całoroczne zajęcia praktyczne oraz praktyki miesięczne, które rozpoczęły się 4 października 2021 roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony