PSP: Dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu - głosowanie

Motoparalotnie

W kwietniu była możliwość przesyłania projektów w ramach konkursu na dofinansowanie od PSP. Zgłaszać można było wszelkie pomysły, które miały na celu rozwój sportu paralotniowego. Konkurs na dofinansowanie projektów paralotniowych i lotniowych został ogłoszonuy na początku marca. Przeznaczona przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe na ten cel kwota wynosi 10 000 zł, która zostanie przyznana w całości na jeden projekt lub zostanie rozdzielona między kilku wnioskodawców.

Do konkursu zostało zgłoszonych 6 projektów, z czego jeden nie spełniał niestety wymogów formalnych. Nad zgłoszeniami debatuje teraz komisja konkursowa w składzie Karolina Kocięcka – PSP, Paweł Warzybok – PSP, Piotr Góźdź – SILiP, Tomasz Kuczkowski – KLiP oraz Henryk Zjawin – KKP. Do końca tego tygodnia zostanie podjęta decyzja, które projekty otrzymają dofinansowanie.

PSP uruchomiło również ankietę, w której można zagłosować, który projekt powinien otrzymać wsparcie. Na projekty zgłoszone w ramach Konkursu "10 tysięcy na 10-lecie PSP" głosować będzie można do soboty 9.05.2015 r. do godziny 12:00 na stronie: www.psp.org.pl

Projekty:
• Rewitalizacja startowiska Działy k. Krosna
• Szkolenie dla pilotów paralotni z zakresu pierwszej pomocy, technik wspinaczkowych, zasad zgłaszania planowanych lotów oraz korzystania ze startowiska Chełm koło Grybowa
• Zakup wyciągarki paralotniowej
• Promowanie sportu motoparalotniowego oraz podnoszenie umiejętności pilotażu
• Piknik integracyjny pilotów PG i PPG dla członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Szczegłółowy opis projektów na stronie: www.psp.org.pl

Źródło: PSP
comments powered by Disqus