Przejdź do treści
Uroczystość przekazania Orderu Orła Białego do Muzeum 6 Brygady Powietrznodesantowej (fot. M. Bieniek)
Źródło artykułu

Przekazano Order Orła Białego do Muzeum 6 Brygady Powietrznodesantowej

16 grudnia 2022 r. w Sali Tradycji 6 Brygady Powietrznodesantowej odbyło się uroczyste przekazanie Orderu Orła Białego przez rodzinę generała Stanisława Sosabowskiego, którym patron 6 BPD został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 r.

Order Orła Białego z rąk rodziny Generała, m.in. wnuka – prof. Hala Sosabowskiego i jego dzieci, odebrał dowódca Brygady – płk Michał Strzelecki. Najwyższe odznaczenie państwowe umieszczono w specjalnej gablocie w Sali Tradycji 6 BPD.

W uroczystości uczestniczył Szef Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Kasprzyk oraz delegacja z Fundacji Stichting Driel-Polen.

"Generał Sosabowski całe swoje życie służył niepodległej Polsce i niepodległość uważał za najwyższą wartość jaka dawana jest przez Opatrzność ludziom, narodom i państwom. My współcześni ten testament Generała musimy nieść w przyszłość i tak jak On, traktować niepodległość i suwerenność RP jako wartość najwyższą. Każdy z nas musi mieć świadomość, że tak jak On dla dobra Ojczyzny można poświęcić wszystko. Niech przykład gen. Sosabowskiego i Jego podkomendnych będzie stale obecny w służbie żołnierzy!" – powiedział Jan Kasprzyk.

Uroczystość przekazania Orderu Orła Białego do Muzeum 6 Brygady Powietrznodesantowej (fot. M. Bieniek)3

(fot. M. Bieniek)

Uroczystość przekazania Orderu Orła Białego do Muzeum 6 Brygady Powietrznodesantowej (fot. M. Bieniek)2

(fot. M. Bieniek)

Uroczystość była okazją do uhonorowania przez szefa UdSKiOR medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria osób o szczególnych zasługach w upowszechnianiu wiedzy i kultywowaniu pamięci o historii walki o niepodległość Rzeczypospolitej oraz krzewieniu postaw patriotycznych. Medalem Pro Bono Poloniae odznaczony został dowódca 6 BPD płk Michał Strzelecki a medalami Pro Patria: Hal Sosabowski, kultywujący pamięć o dziadku wnuk Generała, Jacek Dziedzic, kustosz Muzeum 6 BPD oraz Arno Baltussen, prezes fundacji Driel - Polen. Podczas spotkania minister Kasprzyk został uhonorowany przez dowódcę jednostki specjalnym medalem pamiątkowym.

Gen. bryg. Stanisław Sosabowski, patron 6  BPD zwany ojcem polskich spadochroniarzy był organizatorem i dowódcą 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej wchodzącej w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 21 września 1944 r. polscy spadochroniarze zostali zrzuceni w rejonie holenderskiej miejscowości Driel biorąc udział w największej alianckiej operacji powietrznodesantowej o kryptonimie Market-Garden znanej jako bitwa pod #Arnhem. Po wojnie Generał pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Przekazanie orderu poprzedził wykład prof. Hala Sosabowskiego, który przedstawił wojenne losy dwóch członków swojej rodziny: gen. Stanisława Sosabowskiego oraz mjr. Stanisława Sosabowskiego "Stasinka".

Wykład prof. Hala Sosabowskiego (fot. M. Bieniek)

(fot. M. Bieniek)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony