Przedstawiciel ULC w Sesar Joint Undertaking

ULC

W odpowiedzi na ofertę współpracy Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (Single European Sky ATM Research) z państwowymi władzami nadzorującymi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję z zgłoszeniu aplikacji eksperta ULC. Na początku grudnia Urząd otrzymał informację, iż została ona rozpatrzona pozytywnie. Aktualnie trwają prace administracyjne związane z wymianą dokumentacji, co zakończy się podpisaniem umowy o współpracy między ULC a SESAR JU. Trzyletnia umowa zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r. Program SESAR, stanowiący europejski odpowiednik amerykańskiego NextGen,  wkracza w fazę wdrożenia będącą ostatnią i jednocześnie najbardziej złożoną częścią jego realizacji.

Celem programu jest budowa systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, odpowiadającego potrzebom nowoczesnego lotnictwa przy systematycznym podnoszeniu parametrów bezpieczeństwa, przepustowości oraz ochrony środowiska naturalnego.

Podkreślając znaczenie zaangażowania państw członkowskich w zsynchronizowane i terminowe wdrażanie elementów programu SESAR, Komisja Europejska nadaje programowi SESAR szczególne znaczenie uznając go za technologiczny filar SES (Single European Sky).

Zgodnie z art. 1 par. 5 Rozporządzenia Rady (EC) 219/2007, Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SESAR JU) ma za zadanie zapewnić udział w procesie wdrożenia i aktualizacji Centralnego Planu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Europie wszystkim państwom  członkowskim zaangażowanym w realizację projektu. W związku z tym latem 2012 r. SESAR JU przedstawiło cywilnym i wojskowym krajowym władzom nadzorującym propozycję podjęcia stałej współpracy. Oferta ta trafiła również do ULC. Krajowi eksperci wchodzący w skład nieformalnej grupy konsultacyjnej będą na wniosek SESAR JU dokonywali analizy zagadnień związanych z wpływem elementów realizacji programu SESAR na działania legislacyjne, prowadzenie nadzoru bieżącego, zarządzanie przestrzenią powietrzną; metodologią prowadzenia analizy elementów systemu bezpieczeństwa; certyfikacją przyszłych systemów; bezpieczeństwem, ochroną oraz środowiskiem naturalnym. Ponadto, na prośbę SESAR JU, eksperci będą przedstawiali opinie i sugestie dotyczące działań prowadzonych w ramach fazy wdrożenia i aktualizacji ATM Master Plan. 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus