Przejdź do treści
ULC - międzynarodowe połączenia lotnicze - aktualizacja
Źródło artykułu

Przedłużenie zakazu w międzynarodowym ruchu lotniczym do 29 września 2020 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1587 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych do 29 września br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 r.

Kraje objęte zakazem przylotów
Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty z lotnisk położonych na terytorium: Belize; Bośni i Hercegowiny; Czarnogóry; Federacyjnej Republiki Brazylii; Królestwa Bahrajnu; Królestwa Hiszpanii; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Państwa Libia; Republiki Argentyńskiej; Republiki Chile; Republiki Francuskiej; Republiki Gwatemali; Republiki Hondurasu; Republiki Iraku; Republiki Kolumbii; Republiki Kostaryki; Republiki Libańskiej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Namibii; Republiki Panamy; Republiki Paragwaju; Republiki Peru; Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów.

Zakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;
2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w pkt 5 powyżej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym – LINK

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony