Propozycje zmian w Centralnej Bazie Zgłoszeń na 2020 rok

Centralna Baza Zgłoszeń

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął działania związane z aktualizacją funkcjonalności Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ).

Zmiany w aplikacji planowane są w 2020 roku, jednak już teraz można przesyłać własne propozycje zmian.

Urząd Lotnictwa Cywilnego czeka na wiadomości mailowe zawierające sugestie i uwagi wraz z krótkim uzasadnieniem, które należy przesyłać na adres: administrator-cbz@ulc.gov.pl do 20 października br

Centralna Baza Zgłoszeń (CBZ) jest elektronicznym systemem dla zgłaszania zdarzeń lotniczych, spełniający wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Dzięki temu systemowi, każda organizacja może przesyłać zdarzenia bezpośrednio do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (jako podmiotu badającego) jak i do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (jako organu prowadzącego nadzór lotniczy). Zgłoszenie zdarzenia wymaga wypełnienia tylko jednego formularza on-line, bez konieczności wysyłania wielu różnych dokumentów oddzielnie. Formularz zawiera wszystkie obowiązkowe pola wskazane w Rozporządzeniu 376/2014, dzięki czemu raportowanie spełnia wymogi kodowania zdarzeń wg ADREP, zapewniając wymaganą standaryzację.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus