Projekt rozporządzenia UE w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

ULC

Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. KE proponuje m.in. nowe zasady lepszej ochrony pasażerów linii lotniczych oraz ludzi na ziemi, mając na celu zminimalizowanie liczby wypadków lotniczych i ofiar śmiertelnych poprzez efektywniejsze wykorzystanie danych dotyczących zdarzeń lotniczych.

Ponadto nowe przepisy będą promować bardziej wydajną wymianę informacji w tym zakresie między państwami członkowskimi UE. Niniejszy wniosek legislacyjny jest jednym z kluczowych elementów przyszłego europejskiego systemu bezpieczeństwa lotniczego. Jego celem jest położenie nacisku na działania pro-aktywne, oparte na konkretnych informacjach z zakresu bezpieczeństwa. Docelowo planowane jest stworzenie systemu próbującego przewidywać zagrożenia i zapobiegać wypadkom na podstawie uprzednio zebranych i przeanalizowanych danych.

Projekt rozporządzenia zostanie następnie poddany analizie przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Po pomyślnym uzgodnieniu projektu rozporządzenia w ramach w/w procedury, stanie się ono obowiązującym prawem i będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Projekt rozporządzenia został już poddany analizie w ULC. Do niniejszej informacji załączamy projekt rozporządzenia wraz z dokumentami towarzyszącymi zawierającymi ocenę wpływu regulacji. Obecnie nie jest jeszcze dostępna polska wersja językowa. Wszelkie komentarze z Państwa strony są mile widziane. Uprzejmie prosimy o przesyłanie ich bez zbędnej zwłoki na adres: lbp@ulc.gov.pl

Projekt rozporządzenia UE ws. zgłaszania zdarzeń
doc plik do pobrania 498.50 Kb

Ocena wpływu regukacji, cz. 1
doc plik do pobrania 1.15 Mb

Ocena wpływu regukacji, cz. 2
doc plik do pobrania 1.03 Mb

Podsumowanie oceny wpływu regulacji
doc plik do pobrania 190.00 Kb

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus