Powstała Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Polska Izba Systemów Bezzałogowych – spotkanie założycielskie (fot. swiatdronow.pl)

W związku z podjętą w listopadzie Inicjatywą, 22 marca 2017 w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka odbyło się spotkanie założycielskie związku pracodawców – Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Członkami organizacji zostało kilkanaście podmiotów działających na rynku systemów bezzałogowych.

Pomysł na zrzeszenie się jest odpowiedzią na szeroko pojęte potrzeby rynku. Impulsem do działania stała się konieczność aktywnego wpływania na kształtujące się otoczenie regulacyjne oraz eliminowania barier ograniczających rozwój rynku – w tym ograniczeń prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Zgodnie ze swoim statutem, do zadań Izby należy m.in.:

  • konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych rozwojem rynku systemów bezzałogowych oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych,
  • prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych polskiego sektora systemów bezzałogowych,
  • prowadzenie działań na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa technologii bezzałogowych, jak również jej wykorzystania.

Cały artykuł można przeczytac na stronie: www.swiatdronow.pl

Źródło: Świat Dronów
comments powered by Disqus