Powołanie wiceprezes PAŻP

Powołanie Ewy Suchory-Natkaniec na stanowisko wiceprezes PAŻP (fot. PAŻP)

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, na wniosek p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Janiszewskiego, z dniem 6 września 2018 r. powołał Ewę Suchorę-Natkaniec na stanowisko zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Sekretarz stanu Mikołaj Wild wręczył 7 września br. Ewie Suchorze-Natkaniec nominację na stanowisko zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ewa Suchora-Natkaniec, zastępca prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych, była dotychczas doradcą ministra infrastruktury ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Od marca 2015 r. do lutego 2018 r. była dyrektorem Biura Finansów w PAŻP.

Jest absolwentką Informatyki i Ekonometrii oraz studiów doktoranckich w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Skończyła również podyplomowe studium zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, posiada tytuł MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Wrocławskiej.

W latach 2015-2017 brała udział w zakończonych sukcesem działaniach na rzecz rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Efekty rewizji zapewniły finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Na zdjęciu: Sekretarz stanu Mikołaj Wild wręcza Pani Ewie Suchorze-Natkaniec nominację na stanowisko zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus