Port Lotniczy Lublin podpisał umowę na budowę dróg, parkingów i sieci

Lublin Airport

Port Lotniczy Lublin zawarł, 31 maja 2012r., umowę na budowę dróg, parkingów i sieci oraz zagospodarowanie zieleni, dzięki czemu powstanie układ drogowy i parkingowy do obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin. Wykonawcą będzie Budimex - umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana najkorzystniejsza oferta.

BUDIMEX reprezentowana była przez: Bolesława Mazura - Dyrektora Rejonu 3 w Oddziale Budownictwa Ogólnego schód Budimex SA oraz Marka Gromaszka - Dyrektora ds. Handlowych Budimex SA

W ramach podpisanego porozumienia na terenie lotniska ma powstać parking oraz drogi dojazdowe. Wykonawca zadba o odpowiednie zagospodarowanie i ukształtowanie terenu wokół portu tak, aby powstał sprawny układ komunikacyjny i parkingowy.

Umowa dotyczy takich elementów, jak:
1) Budowa dróg i parkingów.
2) Zagospodarowanie zieleni.
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
5) Budowa sieci wodociągowej.
6) Budowa przyłącza wodociągowego
7) Budowa sieci ciepłowniczej.
8) Budowa sieci elektrycznej.
9) Budowa sieci teletechnicznej.

Koszt inwestycji to blisko 40 mln zł.

Całość ma być gotowa w ciągu 120 dni.
 

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus