Przejdź do treści
Źródło artykułu

Porozumienie o współpracy ULC i PKBWL zostało zaktualizowane

16 czerwca 2023 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zostało podpisane zaktualizowane Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Porozumienie określa zasady współpracy między organami działającymi w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego oraz udział przedstawiciela Prezesa Urzędu w badaniu prowadzonym przez Komisję, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 996/2010.

Podpisany dokument precyzuje również zasadę wykorzystania danych będących w posiadaniu Stron oraz reguluje standardy współpracy między ULC a PKBWL w pozostałych zagadnieniach związanych z realizacją zadań.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony