Porozumienie Lotniska Warszawa/Modlin ze Strażą Graniczną

Porozumienie Lotniska Warszawa/Modlin ze Strażą Graniczną

W dniu dzisiejszym na Lotnisku Warszawa/Modlin podpisane zostało porozumienie o współpracy między Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Zarządem Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Jak czytamy w porozumieniu: „Współpraca Stron polega w szczególności na wymianie informacji pomiędzy Stronami mających znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz ochrony granicy państwowej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i możliwościami […], wymianie doświadczeń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, organizowaniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń, organizowaniu wspólnych patroli na terenie Portu Lotniczego […], podejmowaniu innych działań w zależności od posiadanych uprawnień i możliwości […]”

Po zmianie przepisów Prawa Lotniczego dotychczasowe obowiązki Straży Granicznej związane z kontrolą osób, bagażu, ładunków, poczty itd. przejęli zarządzający portami lotniczymi. Szybko okazało się, że niewiele osób posiada odpowiednie uprawnienia, a w konsekwencji operatorzy kontroli bezpieczeństwa stali się „towarem deficytowym”, co odczuło także Lotnisko Warszawa/Modlin. Profesjonalizm funkcjonariuszy Straży Granicznej poparty wieloletnim doświadczeniem niewątpliwie ma znaczący wpływ na poziom kontroli bezpieczeństwa, a zawarte porozumienie umożliwi podniesienie wiedzy w tym zakresie z Zarządzającym Portem Lotniczym. Dla lotniska stworzenie stałego zespołu odpowiednio wykształconych pracowników bezpieczeństwa jest sprawą kluczową. Dla pasażerów oznacza to skrócenie czasu odprawy przed podróżą dzięki zmniejszeniu kolejek do kontroli bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zapewni poczucie bezpieczeństw.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, tak jak dotychczas dokonywać będą odprawy paszportowej. Sprawować też będą nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa Portu Lotniczego.

Źródło: Port Lotniczy Warszawa-Modlin
comments powered by Disqus

Komentarze

Extra fotka. Już dawno nie było było na tym portalu zdjęcia tak ciężko zadowolonych osób!!!