Poradnik: Zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym – w polskiej wersji językowej

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że jest dostępne polskie tłumaczenie poradnika (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014. Dokument jest również dostępny w wersji angielskiej na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting.

Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem lotnictwa jest niezwykle ważne z punktu widzenia unikania wypadków lotniczych. Przyczynia się to do zrozumienia, gdzie leżą zagrożenia w systemie lotnictwa i pomaga osobom podejmującym decyzje w organizacjach oraz właściwych organach (zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym) stosować odpowiednie środki. Informacje oraz wywiad związany z bezpieczeństwem niezbędne dla dalszej poprawy bezpieczeństwa w organizacjach, państwach członkowskich oraz w UE pochodzą głównie od pojedynczych osób zgłaszających zdarzenie, gdy zdarzenie takie wystąpi. Bez tej informacji realia związane z bezpieczeństwem w lotnictwie nie mogą być właściwie zrozumiane i nie będzie właściwej reakcji na nie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do zapoznania się poradnikiem:
Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus