Pomoc w lotniczej rodzinie

fot. Mirosław Cyryl Wójtowicz

W ramach działań osłonowych rodzin żołnierzy Sił Powietrznych, którzy ponieśli śmierć w czasie wykonywania obowiązków służbowych, Dowództwo Sił Powietrznych przeprowadziło cykl warsztatów antystresowych w dniach 28-30 września 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu koło Poznania.

W warsztatach uczestniczyły 22 wdowy po żołnierzach. Z uczestniczkami warsztatów spotkał się dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski. Generał Majewski wyraził swoją troskę o losy najbliższych lotników, którzy odeszli pełniąc lotniczą służbę. Podziękował za możliwość spotkania i udział w warsztatach w tak licznym gronie. Są to już piąte warsztaty organizowane z myslą o rodzinach lotników. Odbywają się one raz w roku.

Warsztaty antystresowe, które podzielone zostały na dwie kilkugodzinne sesje, prowadziła dr Anna Piskorz - psycholog z Dowództwa Sił Powietrznych.

mjr Jakub Block 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus