Polska dołączyła do CENOR

fot. Sekcja zabezpieczenia CENOR

Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, pułkownik pilot Cezary Wasser, w imieniu Ministra Obrony Narodowej podpisał 19 września porozumienie o przystąpieniu Polski do międzynarodowej organizacji CENOR – CENTRAL AND NORTHERN REGION.

Podpisanie porozumienia odbyło się w Kopenhadze podczas 25 posiedzenia Komitetu Sterującego i Specjalistów CENOR.

W 25 posiedzeniu Komitetu Sterującego i Specjalistów CENOR ze strony polskiej uczestniczyli: pułkownik Cezary Wasser, pułkownik Andrzej Hypta oraz major Jacek Żydowicz. Podpisanie porozumienia było wynikiem kilkuletnich przygotowywań i starań Dowództwa Sił Powietrznych i Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Droga do CENOR
Po długoletnich staraniach szefostwa, w październiku 2009 r. został zrealizowany wniosek etatowo-organizacyjny. Zmiany etatowe w Szefostwie SRL SZ RP polegały na utworzeniu w Oddziale Informacji i Procedur Lotniczych trzy-wydziałowej struktury: Wydział Projektowania Procedur, Wydział Lotniskowy i Wydział Publikacji Lotniczych, który będzie bezpośrednio współpracował z CENOR. Ponadto, przystąpienie do międzynarodowej organizacji CENOR zostało wprowadzone aneksem do „Planu Rozwoju Sił Powietrznych w latach 2009 – 2018".

Niezależnie od prac wykonanych przez Szefostwo SRL SZ RP w zakresie etatowo-organizacyjnym, w 2010 r. wyszkolono 5 osób z zakresu obsługi oprogramowania komputerowego AutoCAD 2011 w autoryzowanym ośrodku szkolenia AUTODESK, jak również został zorganizowany przetarg i zakup ww. oprogramowania komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy pozwalający na zorganizowanie czterech stanowisk operacyjnych.

Po spełnieniu wymogów technicznych i organizacyjnych, kolejnym etapem realizacji było wystąpienie do Przewodniczącego Komitetu Sterującego CENOR z prośbą o przyjęcie w poczet członków organizacji. Pierwszy zjazd specjalistów CENOR z udziałem przedstawicieli Szefostwa SRL SZ RP odbył się we Frankfurcie n. Menem w kwietniu 2011 r. roku. Na powyższym spotkaniu przewodniczący CENOR oficjalnie wręczył przedstawicielom szefostwa „Porozumienie..." („Memorandum of Understanding"), które podlegało procesowi legislacyjnemu obowiązujący w MON.

Końcowym efektem procesu legislacyjnego „Porozumienie..." („Memorandum of Understanding") było wydanie pełnomocnictwa dla Szefa Szefostwa SRL SZ RP na podpisanie „Porozumienie..." („Memorandum of Understanding") w imieniu Ministra Obrony Narodowej.

Po spełnieniu wymagań technicznych, organizacyjnych oraz prawnych 19.09.2012 r. Polska stała się oficjalnym członkiem międzynarodowej organizacji CENOR – CENTRAL AND NORTHERN REGION.

pułkownik Andrzej Hypta 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus