Podsumowanie warsztatów „Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem w dużych organizacjach"

Warsztaty „Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem w dużych organizacjach" (fot. ULC)

W dniu 27 listopada 2018 roku w Warszawie odbyły się dedykowane warsztaty dla przedstawicieli podmiotów lotniczych prowadzących działalność w ramach funkcjonowania komercyjnego transportu lotniczego.

Celem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych ze współpracą w zakresie SMS podmiotów z różnych obszarów lotnictwa takich jak: zarządzający lotniskami, agenci obsługi naziemnej, operatorzy lotniczy, żegluga powietrzna, ochrona. Bezpieczne komercyjne operacje lotnicze wymagają często wspólnych i skoordynowanych działań wielu podmiotów oraz praktycznego dopracowania procedur i systemów – dlatego umożliwianie wymiany istotnych informacji i doświadczeń między ekspertami z różnych podmiotów czy środowisk jest tak istotne.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami obejmującymi szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi aspektami współpracy w ramach funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach współdziałających ze sobą w trakcie świadczenia usług z zakresu komercyjnego transportu lotniczego.
 
Warsztaty, w których uczestniczyło ponad 120 osób, odbyły się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Warsztaty otworzył Wiceprezes ULC ds. Operacyjnych – Michał Witkowski.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele oraz eksperci m.in. z portów lotniczych, Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, operatorów – linii lotniczych, LPR, AMO, CAMO, agentów obsługi naziemnej, producentów lotniczych, firm szkoleniowych i ośrodków szkolenia lotniczego, mediów, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz PKP Cargo.

W trakcie warsztatów zaproponowano cykliczne organizowanie spotkań roboczych dla safety managerów z różnych podmiotów, w których uczestniczyliby również eksperci z ULC. W trakcie tych spotkań omawiano by pojawiające się problemy i proponowano możliwości ich rozwiązania, wymieniano doświadczenia i informacje.

ULC zaprasza do zapoznania się z prezentacjami z warsztatów zamieszczonymi poniżej:

Cel warsztatów – Integracja systemow SMS w CAT, Roman Ożóg

Wspomaganie informatyczne SMS w organizacji lotniczej, Waldemar Królikowski

Raportowanie i działania następcze

CBZ – najnowsze zmiany oraz plany po Nowym Roku, Piotr Łaciński

Procedura badania zdarzenia lotniczego przez operatora, Jakub Danielski

Współpraca PAŻP z innymi podmiotami lotniczymi w ramach SMS, Piotr Czech

Integracja w obszarze SMS na przykładzie porozumień operacyjnych

SMS w transporcie DGR drogą powietrzną, J.Sikorska, M.Żelazo

Główne wyzwania regulacyjne i operacyjne dla bezpieczenstwa rynku

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus