Podsumowanie Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2020

Samolot na niebie z chmurami (fit. ULC)

W dniach 19-20 listopada 2020 r. po raz 14. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym (KBL). Pandemia SARS-COV-2 i obowiązujące restrykcje w kontaktach bezpośrednich wymusiły konieczność znalezienia alternatywnej formuły organizacji tego wydarzenia, dlatego konferencja odbyła się w całości online.

Transmisja była prowadzona z siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Marcina Flisa 2 w Warszawie i została udostępniona w kanale strumieniowego przesyłania wideo. Osoby, które zarejestrowały wcześniej swój udział, miały możliwość udziału w dyskusji na czacie i zadawania pytań prelegentom.

Konferencja Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym jest jednym z największych cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Celem konferencji jest poprawa bezpieczeństwa lotniczego w Polsce w sektorze lotnictwa komercyjnego (CAT) i lotnictwa ogólnego (GA). Jej idea opiera się na podnoszeniu świadomości znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez poruszanie istotnych problemów wynikających z bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa operacji lotniczych i znajdywanie rozwiązań. Co roku w konferencji bierze udział szerokie grono prelegentów – specjalistów i ekspertów lotniczych zarówno ze środowisk legislacyjnych i naukowych, jak i przedstawicieli największych przewoźników, portów lotniczych oraz przedsiębiorstw z branży lotniczej, stwarzając doskonałą okazję do wymiany doświadczeń.

Tegoroczna konferencja pomimo zmienionej formuły cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału w czacie zarejestrowało się ponad dwustu uczestników.

Głównymi obszarami zainteresowania KBL są sektor lotnictwa komercyjnego (CAT) i sektor lotnictwa ogólnego (GA), a tematem przewodnim tegorocznej konferencji były zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19 i jej wpływu na zagrożenia w sferze bezpieczeństwa lotniczego.

Jak co roku konferencję otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pan Piotr Samson. Słowo wstępu wygłosił Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych, Pan Michał Witkowski. Konferencję poprowadził Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, Pan Roman Ożóg.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji, przystąpiono do prezentacji zgodnie z przygotowaną agendą.

Poniżej ULC przekazuje linki do prezentacji i zapisów wideo zarejestrowanych w trakcie trwania konferencji. Niestety z uwagi na problemy techniczne z połączeniem wideo oraz słabą jakość nagrania w poniższym wykazie nie znalazła się prelekcja przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL). Dostępna jest tylko prezentacja w formacie pdf.

1. Adam Zabost: „SUP - Podejrzane niezatwierdzone części” – LINK

  

2. Daniel Wowra: „Wprowadzenie nowych przepisów BFCL i SFCL - wpływ na bezpieczeństwo?” – LINK

  

3. Agnieszka Fortońska: „Działania EASA w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19” – LINK

 Film

4. Bogusław Trela: „Badanie zdarzeń lotniczych pod nadzorem PKBWL” – LINK

5. Mirosław Hermaszewski „Rekomendacje antycovidowe Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego” – LINK

 

6. Cezary Galiński: „Rekomendacje antycovidowe w lotnictwie” – LINK

7. Dariusz Rożek: „Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zapewniania służby meteorologicznej lotnictwa cywilnego w 2020 r.” – LINK

  

8. Jarosław Kozuba: „Bezpieczeństwo i ciągłość szkoleń lotniczych w czasach pandemii w ATO Politechniki Śląskiej” – LINK

  

9. Jerzy Adamski: „Wytyczne dla Operatorów lotniczych w Polsce w związku z epidemią COVID19 w 2020”  – LINK

10. Michał Kozłowski: „Sytuacja na małych lotniskach - obowiązki i prawa zarządzającego i kierującego lotami” – LINK

  

11. Patryk Drewniak: „Zarządzanie Kryzysowe w Organizacji Obsługi Technicznej w czasach pandemii” – LINK

 

12. Piotr Michalak: „Aktualizacja Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym oraz Krajowego Planu Bezpieczeństwa” – LINK

 

13. Szymon Tabak: „Przegląd niezgodności w obszarze ciągłej zdatności do lotu” – LINK

 

14. Wiesław Kapitan: „Propozycje zmian dla i wokół lotniska Warszawa Babice EPBC” – LINK

15. Wiesław Wojtasiak: „Zgłaszanie zdarzeń lotniczych przez CBZ” – LINK

Urząd Lotnictwa Cywilnego serdecznie dziękuje prelegentom za przygotowanie i zaprezentowanie interesujących materiałów oraz za podzielenie się swoimi doświadczeniami z szeroką publicznością. Wszystkim uczestnikom Urząd bardzo dziękuje za obecność i zainteresowanie bezpieczeństwem w lotnictwie.

Na stronie internetowej ULC zostaną wkrótce opublikowane odpowiedzi na pytania zadawane prelegentom w trakcie trwania prezentacji oraz w trakcie dyskusji na czacie.

ULC ma nadzieję, że w przyszłym roku konferencja odbędzie się w tradycyjnej formule (stacjonarnie) i będzie okazja do bezpośrednich spotkań i rozmów.

Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus