Przejdź do treści
Źródło artykułu

Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju technologii autonomicznych

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej – to główne cele porozumienia na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych.

W dniu 9 czerwca 2022 r. podpisano list intencyjny dotyczący wspólnego działania w tym zakresie Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Utworzenie Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych będzie kolejnym krokiem w stronę przyśpieszenia badań nad wciąż ewoluującym rynkiem maszyn autonomicznych. Polska, jako lider technologii dronowych, potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na dalszy rozwój tej perspektywicznej gałęzi przemysłu lotniczego, jaką są bezzałogowe statki powietrzne – powiedział Dariusz Werschner, pełnomocnik MI ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych powstaje z myślą o innowacyjnych podmiotach gospodarczych, zespołach konstrukcyjnych i akademickich, których projekty nie mogły być dotychczas w pełni testowane ze względu na nietypowy charakter, specyfikę poruszania się, czy spore gabaryty. Sieć poligonów będzie umożliwiała testowanie nie tylko bezzałogowych maszyn latających, ale również jeżdżących i pływających.

Podmioty dysponujące zasobami istotnymi z punktu widzenia testowania systemów autonomicznych, które wyrażają chęć współpracy poprzez udostępnienie posiadanych zasobów, wymianę wiedzy i doświadczeń, czy realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów, mogą wnioskować o przyłączenie do Sieci. Wnioski te można przekazywać pełnomocnikowi Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.poligonyautonomii.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony