Pierwsze posiedzenie Rady Studentów przy Prezesie PAK

Rada Studentw PAK (fot. ESA)

W dniu 25 marca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się on-line. Wziął w nim udział również Prezes PAK – Michał Szaniawski.

Posiedzenie otworzył Prezes Szaniawski, dziękując zebranym za uczestnictwo oraz przybliżając główne aspekty działalności Rady. „Widzimy potrzebę szerszego komunikowania się. Chcemy, żebyście wiedzieli, co robimy i dokąd zmierzamy, chcemy też wiedzieć dokąd WY zmierzacie, bo jesteście przyszłością polskiej inżynierii i sektora kosmicznego. Dlatego też chcemy być odpowiedzią na Wasze potrzeby” – mówił Prezes POLSA. Zachęcał także do aktywnej współpracy z Agencją i tworzenia wspólnych inicjatyw. Kinga Gruszecka, p.o. Dyrektor Departamentu Edukacji, przedstawiła projekty i przedsięwzięcia, w które zaangażowana jest POLSA oraz poinformowała o planowanych na najbliższe miesiące wydarzeniach organizowanych z myślą o studentach.

Podczas posiedzenia każdy z przedstawicieli Rady Studentów miał okazję do krótkiego przedstawienia swoich dotychczasowych osiągnięć i zainteresowań. Wszyscy członkowie Rady przedstawiali bardzo szeroki zakres swoich działań, daleko wykraczający poza obszar kierunku studiów. Większość członków Rady należy do wiodących w Polsce kół studenckich, (niejednokrotnie im przewodząc) mających doświadczenie w realizacji projektów kosmicznych lub z zakresu robotyki. Wykazują się też licznymi talentami artystycznymi, sportowymi i innymi.

Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej to nowo powołany organ doradczo-dyskusyjny. Ma on na celu m. in. zapewnienie studentom możliwości uczestnictwa w procesie rekomendacji działań związanych z sektorem kosmicznym, zacieśnienie współpracy pomiędzy studentami w kraju, wpływ na edukację oraz rozwój zainteresowań młodych ludzi w kierunku sektora kosmicznego i nauk ścisłych. W Radzie Studentów zasiada 22 przedstawicieli uczelni z całej Polski.

Więcej informacji na temat Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej można znaleźć pod adresem: www.polsa.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus