PAŻP z SESAR-em zmienią europejskie niebo

PAŻP z SESAR-em zmienią europejskie niebo

Szybciej, taniej i bezpieczniej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej startuje w kolejnej turze edycji programu badawczo-rozwojowego SESAR 2020. Z efektów będzie korzystać cała Europa.

Redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrostu przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrzne oraz negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko to główne cele rozpoczynającej się II tury projektów innowacyjno-rozwojowych realizowanych przez Partnerstwo Publiczno-Prywatne SESAR Joint Undertaking. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wraz z partnerami zarządzającymi ruchem lotniczym w Czechach, Słowacji i na Litwie (Konsorcjum B4) jest członkiem grupy od początku lipca 2016 r.

SESAR Joint Undertaking (SJU), skupiające największe instytucje zarządzające ruchem lotniczym w Europie, wraz z konsorcjum zarządzających największymi portami lotniczymi w Europie, producentami zautomatyzowanych systemów naziemnych jak i wyposażenia pokładowego oraz Komisją Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL będzie zarządzać realizacją drugiej już edycji programu badawczo-rozwojowego pod nazwą SESAR 2020, stanowiącego komponent technologiczny inicjatywy Single European Sky.

PAŻP, przy wsparciu m.in. Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego różnym przedmiotom przemysłowym będzie pracowała w projektach wszystkich czterech kluczowych obszarów (Key Features) ATM Master Plan, tj.:
– High Performing Airports – wysoko wydajne lotniska,
– Enabling Aviation Infrastructure – infrastruktura lotnicza,
– Advanced Air Traffic Services – zaawansowane usługi zarządzania ruchem lotniczym,
– Optimised ATM Network Services – zoptymalizowane usługi sieci zarządzania ruchem lotniczym.

Celem poszczególnych projektów R&D, realizowanych m.in., przez PAŻP, jest opracowanie jakościowo innowacyjnych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych dla systemu ATM w Europie. Projekty mają zostać zakończone do 2022 roku.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus