PAŻP wymienia system ILS na lotnisku w Gdańsku

Droga startowa na lotnisku w Gdańsku

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przystąpiła do prac związanych z wymianą ILS na lotnisku w Gdańsku. Dotychczasowy system ma już 15 lat, ale jest to wciąż bezpieczny czas użytkowania określony dla tego urządzenia. W zeszłym roku po wykonaniu odpowiednich modernizacji infrastruktury lotniskowej, port lotniczy w Rębiechowie został certyfikowany przez ULC do CAT II.

Od jesieni 2015 r. do początku kwietnia br., wymieniane właśnie urządzenie ILS pracowało w CAT II, dzięki czemu w najtrudniejszym dla lotniska okresie jesienno – zimowym, było ono wyposażone w system znacznie ułatwiający lądowanie przy niskich podstawach i widzialności.

Jednak ze względu na zbliżające się czasowe wyeksploatowanie urządzenia, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, w porozumieniu z portem lotniczym w Rębiechowie zaplanowała i wykonuje wymianę urządzenia ILS. Prace te odbywają się  w okresie wiosenno – letnim, kiedy warunki atmosferyczne są bardziej korzystne z punktu widzenia ruchu lotniczego oraz możliwości realizacji inwestycji.


Nowy ILS będzie pracował w CAT II, a wszelkie zmiany w infrastrukturze lotniskowej wykonanej przez port lotniczy do tej pory są i będą kompatybilne z montowanym urządzeniem. Docelowo, po spełnieniu warunków przez port lotniczy w Rębiechowie, będzie ono mogło działać w CAT III, warunkiem jednak jest (tak jak w każdym przypadku certyfikacji), posiadanie III kategorii przez port lotniczy.

Przez okres budowy nowego urządzenia, pomoc w lądowaniu zapewniona będzie przez pracujące na lotnisku urządzenia DVOR oraz procedury GNSS. Ponowne uruchomienie ILS na EPGD planowane jest na jesieni br.

Wymiana ILS w Gdańsku zawsze wiązałaby się z czasowym wyłączeniem działania systemu ILS. Realizacja tego zadania wraz z prowadzonymi w zeszłym roku pracami po stronie portu lotniczego byłaby niekorzystna z punktu widzenia prowadzonego ruchu lotniczego. Dodatkowo, ze względu na prowadzone przez port inwestycje, czasowo skracana była wtedy droga startowa. Wyłączenie w tamtym okresie systemu ILS utrudniałoby bardziej niż w chwili obecnej wykonywanie operacji lotniczych. 

Koszt wymiany urządzenia ILS w Gdańsku to około 4 mln zł.


Czytaj również:
Gdańskie lotnisko z systemem ILS II kategorii

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus