Przejdź do treści
L-410 UVP-E15 "Turbolet" w locie - widok z boku (fot. Piotr Bożyk/PAŻP)

PAŻP sprzedaje Papugę

W dniu 12 października 2021 r. o godzinie 10:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu typu LET L410 UVP-E15 (Nr fabryczny: 892318).

LET L-410 Turbolet „Papuga” (SP-TPA) Inspekcji Lotniczej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ostatnim tygodniu maja br. wykonał swoje ostatnie loty pomiarowe w barwach PAŻP. Ponad trzydziestoletnia służba Turboleta (SP-TPA) w Inspekcji Lotniczej dobiegła końca wraz z ostatnim dniem maja br.

Samolot został wyprodukowany w 1989 roku. Nalot ogólny to 9872 godzin. Samolot w pełni przystosowany do lotów IFR. Przystosowany jest do wersji pasażerskiej (18 miejsc), jednakże ze względu na niewykonanie Airworthiness Directive AD No. 2008-0104 Part B, maksymalnie może zabrać na pokład 9 pasażerów.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury.

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  www.bip.pansa.pl, w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony