Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Oznaczenie historycznych statkaów powietrznych i ich replik, Załącznik 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 40, 2 czerwca 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 16 Prezesa ULC z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie rozmieszczenia i wymiarów znaków rozpoznawczych oraz innych znaków i napisów umieszczanych na historycznych statkach powietrznych oraz ich replikach.

Wytyczne mają zastosowanie do statków powietrznych w kategorii K3. Specjalna oraz statków powietrznych w klasie urządzenie latające w kategoriach K6H. Historyczna oraz K6R. Replika.

Pełny tekst wytycznych nr 16 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 41, 2 czerwca 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 13 Prezesa ULC z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 4 – „Mapy lotnicze” (wyd. jedenaste), obejmujący zmiany od 1 do 61 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1) ), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst obwieszczenia nr 13 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony