Przejdź do treści
Źródło artykułu

Oznaczenia lądowisk, rozliczenia opłat nawigacyjnych - kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne dotyczące oznaczenia lądowisk, eksploatacji statków powietrznych, rozliczeń opłat nawigacyjnych.

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 9, opublikowane zostało Ogłoszenie nr 1/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie nadania wskaźnika lokalizacji „EPFW*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
Pełny tekst Ogłoszenia nr 1/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 10, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 6/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, części II – „Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty” (wyd. dziewiąte) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), obejmujący zmiany od 1 do 35, przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 6/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 12, opublikowane zostały Wytyczne nr 4/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie stosowania Zasad systemu rozliczeń opłat nawigacyjnych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego lub służby łączności świadczone na rzecz lotniskowej służby informacji powietrznej w ramach systemu skuteczności działania obowiązującego w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
Pełny tekst Wytycznych nr 4/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony