Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku z obchodami Święta Niepodległości

Ograniczenia przestrzeni powietrznej - 11 listopada

W związku z koniecznością zabezpieczenia uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości w mieście Warszawa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła rejon ograniczeń lotów w dniu 11 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji SUP 115/18 (ENR5).

Jednocześnie PAŻP poinformowała, iż w tym dniu nie będą dostępne do aktywacji rejony: Babice Area, Chrcynno Area, Powsin Area, Konstancin Area oraz strefa TRA 25.


Rejon ograniczeń lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych w związku ze Świętem Niepodległości – Warszawa. Termin i czas wprowadzenia ograniczeń (UTC) 2018-11-11: godz. 0600 - 2200

Rejon ograniczeń lotów:

EA 94 (Warszawa)
Rejon ograniczeń lotów o desygnatorze EA 94 (Warszawa) dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem lotów opisanych w punktach 5.2 a - f.

Granice poziome: Koło o promieniu 6 km i środku w punkcie o współrzędnych:52°14′21”N 021°02′44”E
Granice pionowe: Dolna granica: GND
Górna granica: 2000 ft AMS

Kontakt do Zarządzającego Tel.:+48-22-601-3631 Tel. kom.:+48-727-032-991.


Informacje dodatkowe:

Rejon ograniczeń lotów EA 94 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb: TWR WARSZAWA oraz FIS OLSZTYN.

W rejonie obowiązuje całkowity zakaz lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem:

  • a) lotów o statusie: HEAD, STATE;
  • b) lotów wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;
  • c) lotów wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
  • d) lotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
  • e) lotów wykonywanych za zgodą Komendy Głównej Policji;
  • f) lotów komunikacyjnych rozkładowych i nierozkładowych wykonywanych z/do lotniska EPWA według przepisów IFR.

Loty wymienione w punktach a, b, c, d mogą być wykonane po powiadomieniu Zarządzającego rejonem EA 94. Jeżeli decyzja o wykonaniu lotów o których mowa w pkt. b, c, d jest podejmowana w deficycie czasu, służby ATS powinny powiadomić Zarządzającego rejonem EA 94 niezwłocznie po wykonaniu lotu.


Notamy:

A7845/18 NOTAMN
Q) EPWW/QWALW/IV/NBO/AW/000/020/5214N02055E012
A) EPWA B) 1811111300 C) 1811111500
E) AIR DISPLAY IN AREA EA 145 - WARSZAWA:
LATERAL LIMIT (WGS84):
1. 521931N 0205809E
2. 521547N 0205130E
3. 521548N 0205556E
4. 521508N 0210051E
5. 521355N 0210233E
6. 521436N 0210511E
7. 521826N 0210531E
8. 522039N 0210431E
1. 521931N 0205809E
VERTICAL LIMIT: GND - 2000FT AMSL.
WITHIN AREA ALL FLIGHTS ARE PROHIBITED EXCEPT RESCUE FLIGHTS.
FLIGHT INFORMATION SERVICE PROVIDED BY FIS OLSZTYN FREQ 118.775MHZ.
F) GND G) 2000FT AMSL
CREATED: 09 Nov 2018 13:38:00
SOURCE: EUECYIYN

A7844/18 NOTAMN
Q) EPWW/QWALW/IV/NBO/AW/000/020/5214N02055E012
A) EPWA B) 1811111300 C) 1811111500
E) AIR DISPLAY IN AREA EA 146 - WARSZAWA:
LATERAL LIMIT (WGS84):
1. 521547N 0205130E
2. 521514N 0205031E
3. 521126N 0205254E
4. 521355N 0210233E
5. 521508N 0210051E
6. 521548N 0205556E
1. 521547N 0205130E
VERTICAL LIMIT: GND - 2000FT AMSL.
WITHIN AREA ALL FLIGHTS ARE PROHIBITED EXCEPT RESCUE FLIGHTS.
FLIGHT INFORMATION SERVICE PROVIDED BY FIS OLSZTYN FREQ 118.775MHZ.
F) GND G) 2000FT AMSL
CREATED: 09 Nov 2018 13:05:00
SOURCE: EUECYIYN


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus