Ograniczenia lotów paralotniowych w związku ze zmianą MATZ na MCTR – stanowisko SSRL SZ RP

Paralotnia

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi obaw co do przyszłego ograniczenia lotów paralotniowych w związku ze zmianą MATZ na MCTR, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP informuje, że już w chwili obecnej wykonywanie lotów w strefach MATZ wymaga zgłoszenia i zgody ze strony odpowiedniego organu MIL TWR.

Zgodnie z publikacją w AIP w strefach tych przestrzeń jest niesklasyfikowana, ale służby ruchu lotniczego zapewniane są jak dla klasy D . W tym zakresie wprowadzenie MCTR nie spowoduje żadnej zmiany, a przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wokół przedmiotowych lotnisk oraz pozwoli na ujednolicenie przepisów.

Po wprowadzeniu MCTR klasy „D" w celu ułatwienia wykonywania lotów paralotniowych (w szczególności zwolnienia paralotniarzy  ze spełnienia niektórych wymagań przestrzeni kontrolowanej) możliwe jest podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy odpowiednim organem MIL TWR, a użytkownikami startowiska zlokalizowanego w przestrzeni MCTR. Porozumienie to prowadzić może do wyznaczenia rejonu, w którym możliwe będą loty paralotniowe.

Podobne rejony funkcjonują w cywilnych CTR, np. EPWA (m.in. Powsin, Konstancin), EPBY (Szubin) i są opublikowane w AIP Polska ENR 5.5. W przypadku przelotów paralotniowych przez MCTR/MTMA sytuacja nie zmienia się w stosunku do obecnej i nadal wymagana będzie zgoda odpowiedniego terytorialnie wojskowego organu zapewniającego służby ruchu lotniczego.

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus