Przejdź do treści
Szybowce na lotnisku w Lisich Kątach (fot. Aeroklub Nadwiślański)
Źródło artykułu

Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe im. Szczepana Grzeszczyka w Lisich Kątach

Aeroklub Nadwiślański zaprasza pilotów do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Szybowcowych im. Szczepana Grzeszczyka. Impreza odbędzie się w dniach 2 – 10.08.2024 r. w Lisich Kątach. Ruszyła rejestracja zawodników.

Zawody w Lisich Kątach to już tradycja kontynuowana od wielu lat. Co roku zjawiają się znani nie tylko w Polsce i za granicą zawodnicy ale również młodzi adepci sportów lotniczych. Z roku na rok organizatorzy goszczą coraz liczniejsze grono i starają się o jak najwyższe standardy rozgrywania zawodów. Stale rozwijająca się infrastruktura lotniska, czyni te wydarzenia coraz bezpieczniejszymi i przyjaźniejszymi również dla rodzin i przyjaciół uczestników.

Konkurencje będą rozgrywane w następujących klasach:

  • w klasie Klub A. Organizatorzy określili wymagania wyszkoleniowe dla zawodników – 150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów,
  • w klasie Klub B. Organizatorzy określili wymagania wyszkoleniowe dla zawodników – 100 godz. nalotu samodzielnego i 1500 km przelotów.

Maksymalna ilość zawodników: OZS Klub A – 50 szybowców, OZS Klub B – 15 szybowców.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przysłanie do dnia 1.08.2024 r. (z zastrzeżeniem punktu 9 pisma organizacyjnego) zgłoszenia elektronicznego na stronie: zawody.lisie.pl

Na stronie internetowej zawodów od dnia 1.05.2024 r. publikowana będzie uaktualniana (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie) lista zawodników zakwalifikowanych do startu w zawodach.

Szybowce laminatowe będą parkowane na powietrzu. Szybowce drewniane w hangarze. Wymagany jest sprzęt do kotwiczenia gwarantujący pewne kotwiczenie szybowca w czterech punktach.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie:  zawody.lisie.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony