Ogłoszenie Rady Nadzorczej Kraków Airport

Port Lotniczy Kraków

Rada Nadzorcza Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, odpowiedzialnego za obszar inwestycji na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. 2003 Nr 55 poz. 476 z późniejszymi zmianami).

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć w sekretariacie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., w Balicach przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1 w godzinach 9.00-15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
O dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki.

Szczegóły ogłoszenia dostępne w dziale Kariera na stronie Kraków Airport.

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus